Hvem var vikingerne?

Vikingerne kom fra det område der i dag er Danmark, Norge og Sverige. De fleste boede i små landsbyer med 6-7 gårde. De passede deres dyr og dyrkede jorden. Nogle arbejdede som håndværkere med at bygge skibe og fremstille våben, smykker og redskaber. De handlede også, og det foregik på foregik på markedspladser. De største af markedspladserne blev med tiden til de første byer. Roskilde, Odense og Aarhus er nogle af de byer der blev grundlagt af vikingerne.

Hvor rejste de hen?

Vikingernes rejser kaldes for togter. Et togt er en rejse man tager ud på for at røve eller erobre land. Man mener at vikingerne sejlede ud for at blive rige og berømte. De første togter var små med få skibe. De lykkedes fordi vikingerne angreb hurtigt og overraskede deres modstandere. Senere blev togterne større og mere organiserede.

Vikingerne var dygtige sømænd og havde de bedste skibe. Det førte dem til England, Frankrig, Island, Rusland og enkelte kom helt til Amerika. I slutningen af år 870 havde de danske vikinger erobret store dele af England. Derfor har flere engelske byer i dag navne der lyder danske, f.eks. Grimsby eller Derby.

Hvordan rejste de?

Vikingerne var dygtige håndværkere. De var særligt gode til at bygge skibe. Deres krigsskibe kaldes for langskibe. Det var skibe med både sejl og årer. Sejlet kunne lægges ned. På den måde kunne vikingerne sejle meget tæt på fremmede kyster uden at blive set. Samtidig var langskibene flade i bunden. Det gjorde det muligt at sejle op ad lavvandede floder. På de største af vikingernes skibe var der plads til 80 mænd.

I 1962 fandt man fem vikingeskibe der var sunket i Roskilde fjord. Resterne af skibene kan i dag ses på Vikingeskibsmuseet i Roskilde.