En mand cykler  med vindmøller ude i havet bag ham.
Cyklist i Amager Strandpark.
Foto: Christian Lindgren / scanpix

Vedvarende energi

Cand.scient. Elisabeth Arup Fischer, juni 2023
Top image group
En mand cykler  med vindmøller ude i havet bag ham.
Cyklist i Amager Strandpark.
Foto: Christian Lindgren / scanpix

Indledning

Vi står i en grøn omstilling. Danmark og verden satser på vedvarende energi og i stor stil. Det skyldes de klimaforandringer, der forårsaget af menneskets enorme forbrug af fossile brændstoffer nu får polerne til at smelte og bevirker voldsomt vejr rundt om på kloden, som truer vores økosystemer og samfund. Udviklingen kan vendes, hvis de fossile brændstoffer skiftes ud med vedvarende energi. Derfor udbygges der nu massivt på de vedvarende energiformer. Overgangen til at satse på vedvarende energi i stor skala sker dog ikke helt gnidningsfrit. Kravet om en meget hurtig omstilling indebærer teknologiske og økonomiske udfordringer, og også de vedvarende energisystemer kan belaste både klima og økosystemer.

I det følgende vil du kunne læse om de forskellige typer af vedvarende energi, der findes, herunder vindkraft, solenergi, bioenergi, geotermi og vandkraft. Du vil kunne læse om, hvordan de forskellige typer af vedvarende energi fungerer, hvor meget vedvarende energi der genereres i Danmark i dag, og hvor meget der forventes at kunne skabes i fremtiden. Desuden berøres de problemstillinger, som er knyttet til udnyttelse af de forskellige vedvarende energikilder, og hvilke udfordringer den grønne omstilling har.

Videoklip

Video om forskellige vedvarende energityper: “Renewable Energy 101 | National Geographic”. National Geographic, 21. september 2017.

Artikel type
faktalink

Definition af vedvarende energi

Print-venlig version af dette kapitel - Definition af vedvarende energi

Hvad er vedvarende energi, og hvor kommer det fra?

Vedvarende energi, også kaldet grøn eller bæredygtig, er energi, der kan udvindes og udnyttes samtidigt, med at den fornyer sig selv og derfor ikke slipper op. Vedvarende energi er også en betegnelse for energiformer der er CO2 neutrale, skriver Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet (KEFM) om “Vedvarende energi” (se kilde 1).

De vigtigste vedvarende energiformer i Danmark er bioenergi, vind og sol. Bioenergi er den energi, der kommer fra træ, halm, gylle og slagteriaffald, og som frigøres ved f.eks. afbrænding af træ eller forgæring af f.eks. gylle beskrives i Den Store Danske i artiklen “Bioenergi” (se kilde 2). I Danmark blæser vinden en stor del af tiden og det udnyttes i stigende grad i energisektoren vha. vindmøller, som skaber strøm, der sendes ud i elnettet og videre ud til ud til forbrugerne, forklares det i artiklen fra DTU Bæredygtighed “Vindenergi forudsætningen for den grønne omstilling” (se kilde 3). Solceller kan omdanne solens energi til elektricitet. Solcellerne sidder samlet i solcellepaneler og fungerer uden først at skulle have samlet energien i store kraftværker. Derfor kan de levere strøm direkte til elnettet, eller placeres på selvstændige enheder, oplyser National Geographics i artiklen “Solar energy” (se kilde 4).

 

Videoklip

Se hvordan bioenergi virker i videoen “Renewable Energy 101: How Does Biomass Energy Work?”. Produceret af Green Mountain Energy, 3.oktober 2017.

Se hvordan en vindmølle virker i videoen ”How does a windturbine work? Produceret af Ted-Ed. 22. april 2021.

Se hvordan solceller virker i videoen “How do solar cells work?” Produceret af SciToons. 30. april 2018.

 

Vi importerer vores vandkraftenergi, mens geotermi og bølge/tidevandsenergi endnu er på eksperimentelle stadier. Både ved vandkraft og bølge/tidevandsenergi udnyttes den energi, der er i vand i bevægelse, til at danne elektricitet, oplyses det på energistyrelsens hjemmeside i artiklen “Fakta om bølge og vandkraft” (se kilde 5). Ved geotermi udnyttes Jordens indre varme som opvarmer det dybtliggende grundvand, der så kan pumpes op og bruges til opvarmning, forklares det i artiklen fra videnskab.dk “Danmark ligger ovenpå et skatkammer af energi, men hvor meget kan vi udnytte? (se kilde 6) 

 

Videoklip

Se hvordan geotermi virker i videoen “Geotermi”. Produceret af Geothermal 101. 18. maj 2015.

Se hvordan vandkraft virker i videoen “Renewable Energy 101: How Does Hydroelectricity Work?”. Produceret af Produceret af Green Mountain Energy. 3. oktober 2017.

Fakta om vedvarende energi

Print-venlig version af dette kapitel - Fakta om vedvarende energi

Hvor meget af den energi, vi bruger i Danmark, er vedvarende?

I 2021 leverede vedvarende energikilder 35 procent af al den energi, der årligt forbruges i Danmark, og andelen af vedvarende energi er i kraftig stigning. I 2000 dækkede vedvarende energi blot 7,1 procent af det samlede danske energiforbrug, afslører tal fra Our World in Data i artiklen “Renewable Energy” (se kilde 7). To-tredjedele af den samlede vedvarende energi kommer fra biomasse, oplyser KEFM i indlægget “Vedvarende energi” (1), mens vind udgjorde 22,5 procent i 2021, og blot 1,8 procent kom fra solenergi. På elektricitetsområdet dækkede vind til gengæld 84 procent af energibehovet i 2022. Andelen af vedvarende energi kommer til at stige i de kommende år; i 2030 skal havvind alene kunne levere mere elektricitet, end der er behov for i Danmark, oplyser KEFM i sit målsætningspapir “Faktaark – endnu mere havvind frem mod 2030” (se kilde 8).

Hvor meget af den energi, der produceres i Europa og verden, er vedvarende?

Geografiske forhold og politik har stor betydning for, hvilken type af vedvarende energi der benyttes mest, og hvor stor en andel den udgør i verdens lande. I 2019 udgjorde vedvarende energi blot 11 procent af verdens energiproduktion, mens det gjaldt 25 procent af elektricitetsproduktionen, fremgår det af tal fra Our World in Data i artiklen “Renewable Energy” (se kilde 8). Vandkraft leverer mest vedvarende energi, og dækker f.eks. næsten 100 procent af Norges elektricitet og 66 procent af den samlede energiproduktion. Allerede i 2030 skal 40 procent af EU’s energi komme fra vedvarende energikilder. I 2021 gjaldt det 21,8 procent af den samlede energiproduktion, med vind- og solenergi i stærk vækst oplyses det i artiklen fra Euronews “Sweden, Finland, Latvia: Which EU countries use the most renewable energy?” (se kilde 9). 

Hvilken type vedvarende energi er mest udbredt i verden?

På verdensplan udgør vandkraft fortsat 60 procent af produktionen af energi fra vedvarende energikilder, viser rapporten “Renewable energy” fra Our world in Data (se kilde 7). I alt svarer det til ni procent af den samlede energiproduktion i verden. Med to procent af verdens samlede energiproduktion tager vind andenpladsen, og vindenergi er i kraftig vækst. Bl.a. forventer Nordsølandene (Belgien, Holland, Luxembourg, Irland, Storbritannien, Frankrig, Norge, Sverige, Tyskland og Danmark) at tyvedoble kapaciteten i 2050, forklares det i artiklen fra Jyllands-Posten “Nyt ambitiøst mål for vindenergi i Nordsøen” (se kilde 10). Tilsvarende har USA på bare ti år firedoblet mængden af vindenergi, så den nu udgør 8,4 procent af USA’s samlede energiforsyning. I samme tidsrum har Kina formået at tidoble sin vindmøllekapacitet, så den i 2021 udgjorde 3,9 procent af landets energiproduktion.

Hvordan lagrer man vedvarende energi?

Der satses stort på vind- og solenergi i disse år. Men sol- og vindenergi er ikke fuldstændigt stabile energikilder, fordi solen ikke skinner hele tiden, og det indimellem er vindstille. De to energikilder skal efter planen spille en langt større rolle, end de gør i dag, bl.a. fordi en langt større del af energisektoren skal kunne bruge energi fra strøm i fremtiden. Det gør det nødvendigt at kunne oplagre energien til de vind- og solfattige dage samt at omforme elektriciteten til andre energiformer, forklares det i KEFM’s “Regeringens strategi for POWER-TO-X (se kilde 11). Derfor arbejdes der på at gøre omdannelse af elektricitet til brint mere energieffektivt. Omdannelsesprocessen kaldes for” power-to-x eller PtX. Brint kan bruges direkte som brændstof til transport, eller det kan laves om til andre materialer som f.eks. plastik, brændstoffer og kemikalier.

 

Videoklip

Hvad er Power- to-X? Produceret af  DTU.dk, 24-08-2021

 

BOKS: Tal og grafer

Graf, der viser udviklingen i energiproduktionen, for de forskellige vedvarende energikilder i Danmark fra 1965-2022: https://ourworldindata.org/grapher/modern-renewable-prod?country=~DNK. “Modern renewable energy generation by source Denmark.” Our World in Data, tilgået 31-05-2023

 

Graf der viser hvor stor en procentdel vedvarende energi udgør i Danmark, af den samlede energiproduktion: https://ourworldindata.org/grapher/renewable-share-energy?tab=chart&country=~DNK. "Share of primary energy from renewable sources.” Our World in Data, tilgået 31-05-2023.

 

Figur der både viser de forskellige energikilders CO2 udledning og hvor meget de forurener i forhold til hinanden: https://ourworldindata.org/cheap-renewables-growth. “What are the safest and cleanest sources of energy?” Our World in Data, tilgået 31-05-2023.