Definition af vedvarende energi

Hvad er vedvarende energi, og hvor kommer det fra?

Vedvarende energi, også kaldet grøn eller bæredygtig, er energi, der kan udvindes og udnyttes samtidigt, med at den fornyer sig selv og derfor ikke slipper op. Vedvarende energi er også en betegnelse for energiformer der er CO2 neutrale, skriver Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet (KEFM) om “Vedvarende energi” (se kilde 1).

De vigtigste vedvarende energiformer i Danmark er bioenergi, vind og sol. Bioenergi er den energi, der kommer fra træ, halm, gylle og slagteriaffald, og som frigøres ved f.eks. afbrænding af træ eller forgæring af f.eks. gylle beskrives i Den Store Danske i artiklen “Bioenergi” (se kilde 2). I Danmark blæser vinden en stor del af tiden og det udnyttes i stigende grad i energisektoren vha. vindmøller, som skaber strøm, der sendes ud i elnettet og videre ud til ud til forbrugerne, forklares det i artiklen fra DTU Bæredygtighed “Vindenergi forudsætningen for den grønne omstilling” (se kilde 3). Solceller kan omdanne solens energi til elektricitet. Solcellerne sidder samlet i solcellepaneler og fungerer uden først at skulle have samlet energien i store kraftværker. Derfor kan de levere strøm direkte til elnettet, eller placeres på selvstændige enheder, oplyser National Geographics i artiklen “Solar energy” (se kilde 4).

 

Videoklip

Se hvordan bioenergi virker i videoen “Renewable Energy 101: How Does Biomass Energy Work?”. Produceret af Green Mountain Energy, 3.oktober 2017.

Se hvordan en vindmølle virker i videoen ”How does a windturbine work? Produceret af Ted-Ed. 22. april 2021.

Se hvordan solceller virker i videoen “How do solar cells work?” Produceret af SciToons. 30. april 2018.

 

Vi importerer vores vandkraftenergi, mens geotermi og bølge/tidevandsenergi endnu er på eksperimentelle stadier. Både ved vandkraft og bølge/tidevandsenergi udnyttes den energi, der er i vand i bevægelse, til at danne elektricitet, oplyses det på energistyrelsens hjemmeside i artiklen “Fakta om bølge og vandkraft” (se kilde 5). Ved geotermi udnyttes Jordens indre varme som opvarmer det dybtliggende grundvand, der så kan pumpes op og bruges til opvarmning, forklares det i artiklen fra videnskab.dk “Danmark ligger ovenpå et skatkammer af energi, men hvor meget kan vi udnytte? (se kilde 6) 

 

Videoklip

Se hvordan geotermi virker i videoen “Geotermi”. Produceret af Geothermal 101. 18. maj 2015.

Se hvordan vandkraft virker i videoen “Renewable Energy 101: How Does Hydroelectricity Work?”. Produceret af Produceret af Green Mountain Energy. 3. oktober 2017.