Kilder citeret i artiklen

Bøger

Møller, Morten: Mogens Fog: en biografi bind 1 & 2. Udgivet på Gyldendal, 2009.
Andersen, Morten Bendix og Niklas Olsen (red.): 1968 – Dengang og nu. Museum Tusculanums Forlag, 2004.
Jensen, Steven L.B. og Thomas Ekman Jørgensen (red.). Opbrud i 1960erne, udgivet af Den Jyske Historiker i 2003.