Marketing i den digitale tidsalder

Hvad er digital marketing?

I takt med at vi i stigende grad handler vores varer og tjenester via internettet, er den dominerende del af al markedsføring blevet flyttet fra tv-skærme, trykte medier og radioen over til de digitale platforme. For eksempel handlede vi online ifølge Dansk Erhvervs rapport “Dansk Erhverv E-analyse status 2018” (se kilder) for 142 milliarder kroner alene i 2018. Digital marketing har derfor været i kraftig vækst indenfor de seneste par årtier og begrebet dækker over alle markedsføringstiltag, der finder sted på de digitale platforme. Slots- og kulturstyrelsens årlige rapport “Mediernes udvikling i 2019” (se kilder) slår fast, at: “Særligt udtalt er en kraftig fremgang i annonceforbruget på internetmedier og en tilsvarende kraftig tilbagegang på ikkeinternet medier, herunder især de trykte medier. Denne substitution betyder, at internetannonceomsætningen i 2018 udgør 58 % af den samlede omsætning, hvoraf internationale aktører som Google og Facebook står for de 61 %.”

Den rivende udvikling, marketing undergår takket være internettet, drives af:

· brugerne og deres efterspørgsel

· teknologien, f.eks. virksomhedernes muligheder for at spore eller “overvåge” brugernes adfærdsmønstre; men også enhederne, altså “skærmene” i form af tablets, mobiler og computere og den hastigt foranderlige teknologi

· indholdet - det vil sige tekster, videoer, mv. som skabes mhp. at tiltrække brugernes opmærksomhed til ens produkt.

Hvorfor bliver marketing mere og mere digitaliseret?

Digital markedsføring er enormt effektivt set fra virksomhedernes perspektiv, fordi bl.a. Google Analytics gør en overflod af data tilgængelig om vores onlineadfærd. Google Analytics, som blev lanceret i 2005, er et gratis webanalyseværktøj og kan tages i brug af hvilken som helst virksomhed. Ved hjælp af værktøjet kan virksomhederne indsamle detaljeret statistik om vores adfærd på deres hjemmesider.
Det kan bl.a. være data om vores køn, alder, nationalitet, hvilken type teknologi vi bruger, når vi tilgår virksomhedens hjemmeside, eller hvor længe vi bliver på hjemmesiden og hvilke sider, vi ser på. Det sker alt sammen ved hjælp af cookie-teknologien, der sender kolossale strømme af data tilbage til virksomheden, som de kan analysere og omsætte til mere og mere finjusterede markedsføringsstrategier. Fordi digitale værktøjer tilbyder så mange informationer om besøgende på websites, har man i høj grad mulighed for at segmentere og skræddersy kampagner, målrettede reklamer og indhold til sine kunder.

 

Hvordan påvirker brugerne udviklingen af digital marketing?

En anden stor forskel mellem traditionel marketing og digital marketing er, at også brugerne får mere magt. For hvor de traditionelle medier som tv, printmedier og radio, var massemedier, er internettet et mikromedie, hvor den enkelte bruger selv navigerer rundt. Her kan vi researche markedet for vores ønskede produkt, sammenligne konkurrerende priser, bestille varer hjem til hoveddøren, som vi før skulle hen i en fysisk butik for at købe. Vi kan skrive anmeldelser af det købte produkt og service til andre brugere, hvilket ligeledes giver os større magt som brugere i forhold til virksomhederne. Denne udvikling står i kontrast til tidligere, hvor der i høj grad var tale om envejskommunikation fra virksomhederne til masserne via de traditionelle medier.

Hvad er det digitale marketing mix?

Det digitale marketing mix kan ses som en tilføjelse det originale marketing mix med fokus på internettets muligheder og vil naturligvis indgå i de fleste moderne virksomheders overordnede marketingsstrategi. Mixet består af tre overordnede typer kanaler:

· Betalt ("payed"): al reklame, som virksomheden betaler for, f.eks. annoncer på søgemaskiner, såsom Google

· Ejet (“owned”): det kan blandt andet være virksomhedens egen hjemmeside, blogs, emails med f.eks. nyhedsbreve eller profiler på sociale medier

· Tjent (earned): det kan for eksempel være brugernes delinger af virksomhedens posts på sociale medier, gratis omtale fra influencere.

Hvad er SEM og SEO?

SEM er en forkortelse for search engine marketing og det omhandler alle de kampagner, som en virksomhed betaler for. Det kan være bannerreklamer, videoreklamer der afspilles inden man får adgang til et videoklip på Youtube eller de betalte annoncer for årets nye bilmodeller, der ligger øverst i ens søgeresultater, når man søger på “biler” i søgemaskinen. Her betaler virksomheden sig altså til synlighed i blandt søgeresultaterne på bestemte søgeord.

SEO er forkortelsen for search engine optimization og handler om markedsføringsarbejdet, der ligger i for eksempel at forbedre sit website, så man tiltrækker flere kunder men også så man af søgemaskiner, såsom Google, får tildelt en højere placering på listen over søgeresultater. Det kan være gennem interessante blogs med artikler om alt lige fra opskrifter på madretter, der ligger på hjemmesiden af en forhandler af køkkenredskaber til et chatforum for nybagte forældre på et blemærkes hjemmeside.

Hvilken rolle spiller sociale medier indenfor digital markedsføring?

Udover at være platforme for brugernes sociale interaktioner, har de sociale medier også en stor kommerciel komponent. Som virksomhed kan man oprette en virksomhedsprofil på for eksempel Facebook og derigennem pleje og skabe opmærksomhed om sit brand. Man kan gå i dialog med sine kunder og forsøge at få dem til at interagere med sit såkaldte content, altså indhold. Det handler om at skabe godt indhold, som er interessant for brugerne og som tilbyder mere end blot ensidig reklame for et specifikt produkt, som man ønsker at sælge.

Er moderne markedsføring manipulation?

I modsætning til den traditionelle markedsføring er der en tendens til, at brugerne selv opsøger reklamerne i stedet for at få dem prakket på. Når det er sagt, er dette frivillige tilvalg selvfølgelig udtryk for en velfungerende marketingstrategi. Spørgsmålet er derfor, hvornår vores engagement i markedsføring og videreformidling af den er ’frivillig’ og bevidst, og hvornår det snarere er et resultat af dygtig manipulation.

Med markedsføringens indtog i de mobile og sociale medier er reklamen overordnet blevet mere camoufleret som reklame i medielandskabet og blander sig i stedet mere med den almindelige daglige kommunikations- og informationsstrøm. Som journalist og forfatter Asger Liebst skriver i sin bog fra 2013 om blandt andet markedsføring på sociale medier, forsøger reklamer på f.eks. Facebook ofte at imitere den uhøjtidelige og anerkendende tone, som er typisk for mediet (se kilder). Dermed bliver det sværere for Facebook-brugerne at ’holde paraderne oppe’ over for disse indslag af kommerciel markedsføring.