Kilder citeret i artiklen

Love og regler

Hjemmeside, der giver adgang til det fælles statslige retsinformationssystem. Underside om love for kosmetiske behandlinger.
Rapport over udførte plastikoperationer i USA i 2019.
Sundhedsstyrelsens spørgeskemaundersøgelse af privatklinikker i Danmark

Artikler fra organisationer

Det Etiske Råd: Plastikkirurgi. 2002-11-19.
Århus Stiftstidende, 2012-05-05.
Politiken: Hver tiende mand overvejer plastikkirurgi. 2012-02-21.
Jakobsen, Kristian: Caspian Drumm. TV 2 Nyheder, 2011-10-14.
Berlingske Tidende, 2010-02-05.
Volander, Mette: Så længe holder din plastikoperation. Fpn.dk, 2009-04-28.