Hvorfor er dyrene truede?

Det er naturligt, at dyrearter uddør eller opstår. Men i de seneste år er antallet af truede dyrearter vokset. Det skyldes især, at klimaet har ændret sig, og at meget vild natur bliver brugt som marker til at dyrke korn på. Byerne vokser, og der bygges veje gennem områder, der tidligere har været uberørte. Det betyder, at de vilde dyr får mindre plads og mad. Et andet problem er krybskytter. Det er folk, som jager de truede dyr, selvom det er forbudt. Det er især næsehorn, elefanter, tigere og geparder, som er udsat for krybskytteri. Deres horn, stødtænder og pels kan nemlig sælges for mange penge på det sorte marked.

 

dyr

 

Hvad gør man for at rede truede dyr?

I Danmark har vi en lov, der hedder Naturbeskyttelsesloven. Heri står der hvilke dyr, der er fredede. På verdensplan samarbejder man også om at beskytte de truede dyr. Det har man gjort siden 1973. Der findes også en del organisationer, der arbejder for at forbedre dyrs vilkår. Det er blandt andet Verdensnaturfonden, Greenpeace og Danmarks Naturfredningsforening.