Hvad er et truet dyr?

Et dyr er truet når der kun findes få af dem. Derfor er det i fare for at uddø. For at holde styr på hvilke dyr der er tæt på at forsvinde, laver man det der kaldes rødlister. Det er lister over de dyr og planter, som er forsvundet, eller er tæt på at forsvinde. De laves både for de enkelte lande og for hele verden. Et dyr kan være mere eller mindre truet. På den danske rødliste skelner man f.eks. mellem om dyret er forsvundet, kritisk truet eller sårbart. 

Hvilke dyr er truede i verden?

Man mener at der er omkring 12.000 truede dyrearter i verden. Nogle af de dyr, der er i ekstrem fare for at blive udryddet, er:

  • sorte næsehorn
  • havskildpadder
  • skældyr
  • gorillaer
  • isbjørne
  • tigere
  • røde pandaer
  • løvfrøer 

Hvilke dyr er truede i Danmark?

De mest truede dyr i Danmark er dem der er kræsne. De er kræsne med hvor de kan bo, eller med hvad de spiser. For eksempel er hasselmusen en truet dyreart, og derfor er den fredet. Det vil sige at det er forbudt at fange eller dræbe den. Hasselmusen er en meget lille mus der kun lever i træer. Den har svært ved at finde andre hasselmus at parre sig med, og derfor er der kun meget få tilbage af dem. Udover hasselmusen er det forskellige sommerfugle, mus, bier, larver og fugle der er truede i Danmark.

 

dyr