bjerggorilla
Bjerggorillaen i det sydlige Uganda er truet på grund af konflikter og borgerkrig.
Foto: Topp / Scanpix

Truede dyr (Faktalink light)

cand.mag. Louise Rosengreen, iBureauet/Dagbladet Information. September, 2016
Emneord
Top image group
bjerggorilla
Bjerggorillaen i det sydlige Uganda er truet på grund af konflikter og borgerkrig.
Foto: Topp / Scanpix

Flere og flere dyrearter er i fare for at forsvinde. Det skyldes blandt andet klimaforandringer, og at byerne vokser, mens de vilde naturområder bliver mindre og færre. Næsehorn og tigre er nogle af de mest udsatte dyr i verden. De er ofre for krybskytter, der sælger deres horn og pels til høje priser på det sorte marked. Samtidig arbejder mange på at skabe bedre forhold for de truede dyr, så de kan overleve i fremtiden.

Artikel type
faktalinklight

Hvad er et truet dyr?

Print-venlig version af dette kapitel - Hvad er et truet dyr?

Et dyr er truet når der kun findes få af dem. Derfor er det i fare for at uddø. For at holde styr på hvilke dyr der er tæt på at forsvinde, laver man det der kaldes rødlister. Det er lister over de dyr og planter, som er forsvundet, eller er tæt på at forsvinde. De laves både for de enkelte lande og for hele verden. Et dyr kan være mere eller mindre truet. På den danske rødliste skelner man f.eks. mellem om dyret er forsvundet, kritisk truet eller sårbart. 

Hvilke dyr er truede i verden?

Man mener at der er omkring 12.000 truede dyrearter i verden. Nogle af de dyr, der er i ekstrem fare for at blive udryddet, er:

  • sorte næsehorn
  • havskildpadder
  • skældyr
  • gorillaer
  • isbjørne
  • tigere
  • røde pandaer
  • løvfrøer 

Hvilke dyr er truede i Danmark?

De mest truede dyr i Danmark er dem der er kræsne. De er kræsne med hvor de kan bo, eller med hvad de spiser. For eksempel er hasselmusen en truet dyreart, og derfor er den fredet. Det vil sige at det er forbudt at fange eller dræbe den. Hasselmusen er en meget lille mus der kun lever i træer. Den har svært ved at finde andre hasselmus at parre sig med, og derfor er der kun meget få tilbage af dem. Udover hasselmusen er det forskellige sommerfugle, mus, bier, larver og fugle der er truede i Danmark.

Hvorfor er dyrene truede?

Print-venlig version af dette kapitel - Hvorfor er dyrene truede?

Det er naturligt, at dyrearter uddør eller opstår. Men i de seneste år er antallet af truede dyrearter vokset. Det skyldes især, at klimaet har ændret sig, og at meget vild natur bliver brugt som marker til at dyrke korn på. Byerne vokser, og der bygges veje gennem områder, der tidligere har været uberørte. Det betyder, at de vilde dyr får mindre plads og mad. Et andet problem er krybskytter. Det er folk, som jager de truede dyr, selvom det er forbudt. Det er især næsehorn, elefanter, tigere og geparder, som er udsat for krybskytteri. Deres horn, stødtænder og pels kan nemlig sælges for mange penge på det sorte marked.

Hvad gør man for at rede truede dyr?

I Danmark har vi en lov, der hedder Naturbeskyttelsesloven. Heri står der hvilke dyr, der er fredede. På verdensplan samarbejder man også om at beskytte de truede dyr. Det har man gjort siden 1973. Der findes også en del organisationer, der arbejder for at forbedre dyrs vilkår. Det er blandt andet Verdensnaturfonden, Greenpeace og Danmarks Naturfredningsforening.