Sun Myung Moon

Citat
Jeg bad aldrig af svaghed. Jeg klagede aldrig. Jeg var aldrig oprørt over min egen situation. Jeg bad ikke engang om Guds hjælp, men jeg var altid travlt optaget af at trøste Ham og fortælle Ham, at Han ikke skulle være bekymret for mig
Sun Myung Moon om sin tid i arbejdslejren i Nordkorea.

Hvem er Sun Myung Moon?

Sun Myung Moon blev født i det nuværende Nordkorea i 1920. Hans fødenavn var Yong Myung Moon, der betyder lysende drage, men siden ændrede han navnet til sit nuværende, der betyder lysende sandhed (2) 

Moons tidlige liv er kun delvist kendt i detaljer i den forstand, at man kan levere en acceptabel pålidelig biografisk skildring. Tongilbevægelsen kan ganske vist levere en officiel levnedsbeskrivelse, men den er på mange måder nærmest mytologisk. Den udelader bevidst de dele, der ikke tjener til forherligelse af bevægelsens leder, og på den anden side fremhæver den ting, som næppe har noget med virkeligheden at gøre. I alt fald er der påfaldende uoverensstemmelser mellem den officielle version og de skildringer, som bevægelsens kritikere i årenes løb har kunnet levere.

Hvordan forløb Moons første år?

Moons forældre havde i 1930 tilsluttet sig et presbyteriansk kirkesamfund, så Moon var kristen, da han i påsken 1936 fik et syn. Jesus viste sig for ham og bad ham fortsætte den mission, som han selv havde påbegyndt for et par tusind år siden.
Moon kom på en teknisk skole i Seoul, hvor han læste til elektroingeniør, og studierne fortsatte han i 1941 på Waseda-universitetet i Japan. Han opholdt sig således i Japan under det meste af Den Anden Verdenskrig. Der går rygter om, at han på dette tidspunkt havde en kone, men dette har ikke kunnet bekræftes.
Det har heller ikke kunnet bekræftes, at han i 1943 blev arresteret i Tokyo og sigtet for anti-kolonialistisk virksomhed. Under arresten skal han have været udsat for en meget grov tortur. I 1944 vendte han tilbage til Korea, og året efter blev han gift med Sungil Choi, der i 1946 fødte ham en søn (2,3) 

Hvornår begyndte Moon sit offentlige virke?

I 1945 skal Moon i nogle måneder have været discipel af Baek Moon Kim, der var leder af en religiøs sekt og påstod at være Guds inkarnation. Baek Moon Kim havde nogle gudelige skrifter, der siden blev nedfældet i 'Divine Principle', Det guddommelige Princip som grundlag for Moons bevægelse.
Samme år påbegyndte Moon sin offentlige gerning. Han kontaktede de protestantiske kirkeledere og Koreas præsident, Syngman Rhee, i forventning om, at alle ville slutte op om ham, men ingen ville vide af ham og hans ideer. I stedet skal han være blevet arresteret, sigtet for at have betalt med falske penge.
Skuffet over den negative modtagelse i det sydlige Koea flyttede Moon i 1946 nordpå, hvor han fik sine første diciple og dannede sin egen menighed. I 1947 blev Moon arresteret for ikke at være i besiddelse af identifikationspapirer. Han blev mistænkt for spionage til fordel for Syngman Rhee, og ifølge den officielle version blev Moon tortureret og efterladt i en snedrive uden for fængslet. Her fandt én af hans disciple ham, fik ham plejet og bragt til hægterne igen (2,4)

Hvordan endte Moons tid i Nordkorea?

I Nordkorea havde Moon en del succes med sin nydannede kirke, og især mange kvinder sluttede sig til ham. Men kvinderne efterlevede bevægelsens principper i en sådan grad, at de nægtede at have seksuelt samkvem med deres ægtemænd. Mændene anmeldte ham for usømmelighed, og i 1948 fik han en dom på fem års hårdt strafarbejde for forstyrrelse af den sociale orden.
Afsoningen skulle foregå i en koncentrationslejr ved Hung Nam. Der var tale om en dødslejr, hvor fangerne arbejdede sig til døde. Alligevel modstod Moon det ydre pres, og i lejren lykkedes det ham at få tolv diciple.
Under opholdet i lejren brød Koreakrigen ud, hvilket blev Moons redning. Lejren blev bombarderet af den britiske flåde, og fangerne undslap.
Med kun to disciple drog Moon til fods sydpå, og i 1951 ankom han til Pusan, hvor han byggede sin første primitive kirke (4) 

Moon i Sydkorea

Moon genoptog ikke kontakten med sin hustru, men først i 1955 blev parret skilt. Til gengæld skal han i 1953 have besvangret en ung studine, Myung Hee Kim. Det er uklart, om han blev gift med pigen, men hun blev sendt til Japan for at føde, for i Korea var utroskab strafbart. I 1954 fødte Myung Hee Kim sønnen Hee Jin, som Moon vedkendte sig, med han omkom som 13-årig i en togulykke.
I disse år blev 'Divine Principle' til. I denne bog opsummeres Moons lære, men det var ikke Moon, der personligt skrev bogen. Den blev nedskrevet af hans nære medarbejder Hyo Won Eu efter Moons diktat og noter. Bogen opfattes af moonierne for 'Det Fuldendte Testamente' og som værende en forlængelse af Bibelen (2) 

Hvornår blev Tongilbevægelsen grundlagt?

I de følgende år voksede bevægelsen støt, og i 1954 fik den sit nuværende navn: The Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity, hvilket betyder Helligånds-Sammenslutningen af Verdens-Kristendommens Enhed. I daglig tale kaldes bevægelsen blot Unification Church.
Registreringen af navnet skete i Seoul, og denne begivenhed anses for Moon-bevægelsens grundlæggelse. Det skete den 2. maj 1954, men officielt fastholder Moonbevægelsen datoen den 1. maj i et forsøg på at overtrumfe og fratage kommunisterne deres første-maj-dag.
Herefter kom der gang i bevægelsen. I 1959 blev de første missionærer sendt til USA og samme år blev den japanske kirke officielt åbnet (2,4) 

Hvad skete der i 1960'erne?

Året 1960 er skelsættende i bevægelsens historie. Moon fyldte 40 år, og han giftede sig med den syttenårige Hak Ja Han, der pudsigt nok lige som Moon har fødselsdag den 6. januar, Hellig Trekongers Dag. I den kristne tradition kaldes dagen Epiphany, hvilket betegner en guddoms tilsynekomst i den menneskelige verden.
Skeptikere har en formodning om, at parret har valgt at have fødselsdag netop denne dag for at kunne erstatte Hellig Trekongers Dag.
I 1961 fødtes ægteparrets første af tretten børn i ægteskabet med Hak Ja Han. Bevægelsen var nu ved for alvor at få fodfæste i USA og Moon foretog sin første rejse til Vesten, hvor han besøgte 40 lande, deriblandt de skandinaviske. I forbindelse med denne rejse blev der udstationeret missionærer i en lang række lande, dog ikke i Skandinavien.
Det skete først i 1969 i forbindelse med Moons næste verdensomspændende rejse. Der blev sendt tyske missionærer til Norge, Sverige og Finland, mens Danmark fik en østrigsk. Sidstnævnte havde ikke megen held med sig og blev i 1970 erstattet af en anden østriger, Erika Zamberger. Hun giftede sig i 1978 med schweizeren Nicklaus Gubser, der senere blev dansk leder (4) 

Hvorfor flyttede Moon til USA?

I 1971 bosatte Moon sig i USA, og gik nu for alvor i gang med at slå igennem i USA og Vesten.
Det lykkedes i en sådan grad, at den brede offentlighed fik øje på ham som en kontroversiel figur. Det var også i denne periode, at folk begyndte at reagere på bevægelsens forsøg på at kapre unge mennesker.
Som indædt antikommunist var det naturligt for Moon at vælge USA, for en mand med masser af penge var USA også et godt udgangspunkt, når verden skulle erobres. Helt uden problemer var det dog ikke.
I 1982 blev han idømt 13 måneders fængsel for skatteunddragelse. Under sagen fik han støtte fra mange kirkelige ledere, der til trods for deres teologiske uenighed med Moon, opfattede sagen som et anslag mod religionsfriheden og et udtryk for statens kontrol med religiøse samfund. Det lykkedes således Moon at få fængselsopholdet til at fremstå som en positiv tildragelse, og sagen kom ikke til at skade hverken ham eller hans bevægelse. Fængselsopholdet kom til at fremstå som et personligt offer fra Moons side (4,5)  

Illustrationer

Under illustrationer henvises til enkelte billeder på Internettet som for eksempel en tegning eller et foto. Samlinger af illustrationer som for eksempel gallerier skal findes under videre links. Billederne er udvalgt efter søgning på Internettet for at supplere og/eller visualisere faktaoplysningerne.

Den første kirke. Enighetsrörelsen.
Fotografi af den første primitive kirke, som Moon byggede i Pusan i Sydkorea i 1951.

Sun Myung Moon. True Parents Organization.
Skoleportræt af Moon fra cirka 1933.

Sun Myung Moons 80 års fødselsdag. True Parents Organization.
Fotografi af Moon, der puster lysene på sin fødselsdagskage ud. Billedet er taget ved festen i Washington den 22. januar 2000.

Sun Myung Moons hustru er også til kager. Enighetsrörelsen.
Fotografiet af Hak Ja Han Moon et taget i 1993, da hun på sin Europa-turné var i Stockholm.

Videre læsning

Under videre læsning henvises til enkelte konkrete dokumenter som for eksempel én artikel eller én bog. Der kan være henvisninger til dokumenter i både trykt og elektronisk form. Dokumenterne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning i danske såvel som internationale databaser samt søgning på Internettet.

Enighetsrörelsens historia 1920-2000! Enighetsrörelsen. Svensk tekst.
Detaljeret kronologisk oversigt over Tongilbevægelsens historie fra Moons fødsel til i dag.

Hans liv! Enighetsrörelsen. Svensk tekst.
Anonym tekst, som i 1970'erne spredtes i Tongilbevægelsen som en officiel version af Moons levnedsbeskrivelse.

Videre links

Under videre links henvises til hjemmesider og databaser på Internettet med flere eller mange dokumenter. Videre links kræver således at man selv udvælger og vurderer hvilke dokumenter man har brug for, eventuelt efter en søgning på hjemmesiden eller i databasen. Hjemmesiderne og databaserne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning på Internettet.

Moon Family, Photo Page. True Parents Organization. Engelsk tekst.
Stor samling af fotografier af Moon og hans hustru.

 

Kilder

 1. Moon, Sun Myung: Guds håb for mennesket. 1989. 34 sider.
 2. Maxim, Craig: Sun Myung Moon.
  http://meltingpot.fortunecity.com/namibia/538/f-1a.html
 3. Hans liv! Enighetsrörelsen. Svensk tekst.
  http://www.ettl.co.at/uc/swedish/hansliv.htm
 4. Mignot, Edward: Tongil. 1988. 84 sider.
 5. Parry, Robert: Dark Side of Rev. Moon: Truth, Legend & Lies. Engelsk tekst.
  http://www.delve.com/moon4.html