Introduktion til surrealismen

Hvad betyder ordet surrealisme?

Ordet surrealisme kommer af det franske ord surréel, der betyder overrealisme. Surrealisme betegner en kunstnerisk bevægelse, der bevidst dyrkede det overvirkelige med drømmen, begæret og underbevidstheden som omdrejningspunkt. Den surrealistiske bevægelse fokuserede på det, der lå ud over det realistiske i forsøget på at skabe en ny og bedre verden. Surrealisterne mente ikke, at den forudgående kunstretning realismen egnede sig til at skildre det virkelige liv, men kun omstændigheder som menneskets fornuft og logik. Ifølge surrealisterne kunne den egentlige sandhed om menneskets liv udelukkende findes i underbevidsthedens verden.

Hvad kendetegner surrealismen?

Surrealismen er dybt forankret i Sigmund Freuds (1856-1939) teorier om det ubevidste. Kunstnerne dyrkede med inspiration fra Freuds psykoanalyse menneskets irrationelle sider og seksuelle drifter for at forny kunsten og gøre op med borgerskabets moralbegreber. Surrealisterne søgte deres motiver og inspiration i drømmenes inderste væsen. Derfor blev eksempelvis kønsorganer, langbenede dyr i absurde landskaber og forvrængede spejlinger yndede motiver.

Surrealisterne skildrede virkeligheden i fordrejede og groteske billeder, hvor fornuften og den logiske rationalitet blev tilsidesat til fordel for menneskets ubevidste og driftsstyrede sider. Kunstnerne karikerede det kendte virkelighedsbillede og skabte en grænseløs verden, hvor både tid, sted og rum blev opløst, og på denne måde overskred de bevidst fysiske love, dimensioner og samfundets tabuer i et forsøg på at sætte fantasien fri i et kunstnerisk udtryk.