Surrealismen

Artikel type
faktalink
cand.mag. Morten Adler Tommerup, iBureauet/Dagbladet Information. 2009
Main image
Salvador Dali: The Persistence of Memory, 1931 (oil on canvas).
Salvador Dali: The Persistence of Memory, 1931 (oil on canvas).
Foto: Scanpix

Elefanter på stylter, smeltede ure og glødende automatskrift er nogle af de elementer, der var med til at forme og forny samfundet efter 1. Verdenskrig (1914-1918). Surrealisterne dyrkede det absurde, irrationelle og ubevidste i et forsøg på at frigøre menneskets bevidsthed og sprænge fornuftens bånd. For surrealisterne havde kunsten et revolutionært potentiale - den skulle udbrede en ny bevidsthed og befri mennesket for den tænkemåde, der havde ført 1. Verdenskrigs rædsler med sig. De surrealistiske kunstnere vendte sig både mod den etablerede kunstscene og det borgerlige samfunds verdensbillede.

Surrealismen udsprang på den franske eksperimenterende litteratur- og kunstscene i 1920ernes Paris og betegner en modernistisk kunstretning, der opstod i kølvandet på værdisammenbruddet i mellemkrigstiden. Surrealismen havde sin storhedstid fra 1920erne til 2. Verdenskrigs udbrud i 1939 og opfattes i dag som en af mellemkrigstidens mest nyskabende og indflydelsesrige bevægelser.

Andre periodebeskrivelser, der kan være relevante for dette Faktalink, kan findes under Temaer.