Scientologys religiøse indhold

Citat
"Mennesket er et åndeligt væsen. Det er ikke et stykke kød. Når man således begynder at behandle et menneske på det grundlag, at han/hun er en ånd med ubegrænset duelighed... Når vi således siger, at en person er en ånd med ubegrænset duelighed, og når vi prøver at forbedre denne duelighed, da vinder vi fremgang, som vi opnår på en meget meget let og gavnlig måde."
L. Ron Hubbard

Hvad er Scientologys religiøse rødder?

Betegnelsen Scientology står for "læren om viden". Scientology adskiller sig fra mange af de nyreligiøse bevægelser ved ikke at være bundet til én bestemt, ældre anerkendt religiøs retning. Bevægelsen har rødder i buddhisme, hinduisme og moderne vestlig naturvidenskab. Den kaldes en frelsesreligion, hvor man bevæger sig fra hierakiets bund ad "Broen til Total Frihed" mod åndelig frigørelse.

Hvad er Theta - MEST?

Universet består af to størrelser:

 1. Theta = fornuft, ånd og positiv livskraft
 2. MEST (Matter, Energy, Space, Time) = kaos og det negative fysiske univers Theta skal styre og besejre MEST. De to elementer er tiltrukket af hinanden og støder stadig sammen. Efter voldsomme sammenstød indtræffer døden, og thetas forsøg på erobring af MEST starter påny på et nyt niveau (2)

Hvad er et tidsspor?

Mennesket består af tre dele: Thetan (ånd), sind og krop. Thetanen er den vigtigste del af mennesket, dets åndelige kerne, som er udødelig. Når kroppen dør, vil Thetanen efter et mellemliv tage bolig i en ny krop. Den lange række af inkarnationer, Thetanen oplever, kaldes tidsspor og kan føres uendeligt langt tilbage i tid og foregå på andre planeter (2)

Hvad er engrammer og auditing?

Alt, hvad et menneske oplever i sit tidsspor, har indflydelse i de følgende liv. Smertefulde oplevelser ophobes og skaber psykiske og fysiske sygdomme og irrationel adfærd. De traumatiske oplevelser kaldes engrammer. Ved hjælp af auditing, en scientologisk rituel samtaleterapi findes, gennemleves og opløses engrammer i en persons tidsspor. Under auditing anvendes et E-meter, et elektronisk apparat opfundet af L. Ron Hubbard, der kan aflæse de elektroniske ladninger, der er knyttet til tidssporets engrammer. Nå alle engrammer efter auditing er fjernet og traumerne omdannet til almindelig rationel erfaring, er man clear og rede til at betræde den øverste del af "Broen til Total Frihed" (2)

Hvad er OT - Opererende Thetan?

De sidste trin ad Broen kaldes OT-niveauer, hvor OT står for Opererende Thetan. En Opererende Thetan kan bevæge sig uafhængigt af kroppen og har telepatiske evner. Der er 15 forskellige OT-trin, hvoraf det højeste, man i dag kan nå, er trin 8. Ved det endelige mål har Thetanen opnået en total åndelig frihed og ubegrænsede evner, en tilstand som Thetanen også besad i urtiden, før den blev narret og bundet til kroppen (2)

Tror scientologer på Gud?

I Scientology eksiterer ingen gud. Scientology opdeler verden i 8 ligeværdige dynamikker:

 1. jeg'ets.
 2. det sexuelles.
 3. gruppens.
 4. menneskehedens.
 5. dyre- og planterigets.
 6. det fysiske univers.
 7. åndens.
 8. uendelighedens eller gudsdynamikken.

I den sidste dynamik er det dog uendeligheden, der er det centrale for Thetanen og ingen gud I den sidste dynamik er det dog uendeligheden, der er det centrale for Thetanen og ingen gud (2)

Hvad er dianetik?

Ordet dianetik kommer fra græsk og betyder "gennem sjælen". Dianetikken er udviklet af L. Ron Hubbard før Scientology og beskrevet i klassikeren "Dianetik : den moderne videnskab om mental sundhed" fra 1950. Det er oprindeligt en alternativ psykoterapi uden religiøst indhold. Ifølge dianetikken er menneskets eneste drivkraft overlevelse og engrammer/traumer er alene årsag til ubehag og problemer. Menneskets sind er opdelt i: det analytiske sind, det reaktive sind og det somatiske sind. Til det reaktive sind er knyttet engrammer. Ved dianetikkens terapi, auditing, opløses engrammerne, og mennesket bliver clear. I dag er dianetikken integreret i den scientologiske frelsesvej (2)

Videre læsning

Under videre læsning henvises til enkelte konkrete dokumenter som for eksempel én artikel eller én bog. Der kan være henvisninger til dokumenter i både trykt og elektronisk form. Dokumenterne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning i danske såvel som internationale databaser samt søgning på Internettet.

Refslund Christensen, Dorthe: Scientology : fra terapi til religion. Gyldendal : i samarbejde med RENNER , 1997. 148 sider. (Nye religioner).
Bogen, udgivet af RENNER (Research Network on New Reliogions) under Statens humanistiske Forskningsråd, er den første større danske religionshistoriske udlægning om Scientology. Forfatteren ser Scientology på dens egne præmisser og holder sig til de tekster, Scientology selv har offentliggjort. De hemmelige dokumenter, som er sluppet ud på Internet, er ikke benyttet i beskrivelsen. Bogen definerer Scientology som en religion og giver en neutral beskrivelse af troen uden at inddrage det øvrige samfunds syn på bevægelsen. Bogen har ordforklaringer og litteraturliste med bl.a. en oversigt over L. Ron Hubbards centrale værker.

Hubbard, L. Ron: Dianetik, den moderne videnskab om mental sundhed : håndbog i dianetikkens metode. Scientology, 1975. 489 sider.
En klassiker inden for bevægelsen. Udkom første gang i 1950 i USA. Omhandler kun dianetik og ikke Scientology, der først senere blev videreudviklet.

Scientologys religiøse rødder. Den nye dialog. - Nr. 44 (1991). Side 9-10.
Artiklen er baseret på konklusionerne på en større undersøgelse af Scientologys rødder udarbejdet af Helle Meldgaard, Århus Universitet 1990/91.

Kilder

 1. Frelse og terapi : en tekstmosaik om nye religiøse bevægelser i Danmark / ved Finn Stefansson og Asger Sørensen. Gyldendal, 1982. 198 sider.
 2. Refslund Christensen, Dorthe: Scientology : fra terapi til religion. Gyldendal : i samarbejde med RENNER, 1997. 148 sider.