Introduktion til Scientology

Citat
Scientology baserer sine religiøse forestillinger på en blanding af science fiction, en særlig fortolkning af naturvidenskab og teknologi, samt det enkelte menneskes ret til at realisere sig selv. Det er med andre ord en cocktail brygget på mange af de værdinormer, der i forvejen findes i samfundet. Normer om uddannelse, progression, om individets ret og pligt til at vokse, om værdiakkumulation, om rumrejser, om teknologiske eventyr og ikke mindst kapitalisme. Denne religion kunne med andre ord umuligt opstå i et andet samfund end i den vestlige industrialiserede og kapitaliserede del af verden
Mikael Rothstein, religionshistoriker ved Københavns Universitet

Hvor udbredt er Scientology?

Scientologys hovedkvarter i Los Angeles, USA. 1998. Foto: Polfoto
Scientologys hovedkvarter i Los Angeles, USA. 1998.
Foto: Polfoto

Antallet af scientologer er usikkert. Oplysninger varierer alt efter, om der alene tælles kernemedlemmer eller om alle, der har haft endog kun perifer berøring med bevægelsen, regnes med.
Scientology oplyser, at der på verdensplan er ca. 8.000.000 scientologer, og at der I Danmark findes ca. 14.000 scientologer. Dette tal nævnes ofte, men tælles udelukkende kernemedlemmer, er tallet i Danmark i 1986-87 opgjort til ca. 400 (2,3)
Scientology er hovedsageligt udbredt i den vestlige verden, men efter 1990 er Scientology også kommet frem i Rusland, hvor den i begyndelsen havde stor medvind med etablering af flere Scientology-organisationer. I de sidste år har bevægelsen dog haft nogen modgang i landet.
Bevægelsen selv samt flere religionsforskere fremhæver, at Scientology er en af de hurtigst voksende religiøse bevægelser (4) 

Hvornår opstod Scientology?

Scientology blev opdaget, udviklet og organiseret af amerikaneren L. Ron Hubbard. Sådan betegner scientologer grundlæggelsen. I 1950 udgav L. Ron Hubbard bogen "Dianetik : den moderne videnskab om mental sundhed". Denne bog omhandler en alternativ psykoterapi uden religiøst indhold. Inden udgivelsen havde L. Ron Hubbard søgt at få American Medical Association og American Psychiatric Association gjort interesserede i terapien. Begge organisationer og dele af den medicinske verden afviste dianetikken.
I de følgende år videreudviklede L. Ron Hubbard dianetikken og grundlagde i USA i 1954 den religiøse bevægelse The Church of Scientology.
Scientology blev bragt til Danmark i 1968 af fabrikant Knud Jørck (5,6) 

Hvem er L. Ron Hubbard?

Lafayette Ron Hubbard (1911-1986) blev født i Tilden, Nebraska, USA . I 1930'erne skrev han science fictionnoveller under seks forskellige pseudonymer. Efter 2. verdenskrig udviklede han dianetikken, og 1952-1956 videreudviklede og omformede han denne psykoterapi til Scientology.
L. Ron Hubbard er som grundlægger et centralt element i Scientology. Scientologer tillægger ham mange forskellige både teoretiske og praktiske erfaringer og kvalifikationer. Deres beretninger om hans liv indeholder mange elementer, som kritikere af bevægelsen har tilbagevist som usande. Scientologys fremstilling af L. Ron Hubbards liv skal snarere læses som en helgenberetning (5)
Da han i 1986 døde, var det ifølge Scientology for at kunne studere de høje OT-trin uden en hindrende krop (7)
L. Ron Hubbard er forfatter til en meget omfattende litteratur om Scientology. Han har efterladt sig 500.000 sider skriftligt materiale, mange båndede foredrag og ca. 100 film (6) 

Hvad er varemærket L. Ron Hubbard?

Ikke alt udsendt i L. Ron Hubbard's navn er dog personligt udarbejdet af ham, da navnet også er et registreret varemærke ejet af Religious Technology Center (RTC), en institution inden for Scientology-organisationen. RTC's opgave er at sikre, at Scientology-materiale er korrekt og ikke udvikler sig bort fra Hubbards oprindelige frelsesvej (5)

Hvad kendetegner Scientologys sprog?

Scientologys sprog er helt specielt. Mange ord og udtryk er nyskabte, andre har fået en anden betydning, end den de normalt tillægges. For udenforstående er L. Ron Hubbards bøger og scientologers tale derfor ofte uforståelig.

Oplæring i sproget foregår på de forskellige Scientology-kurser. Scientology har også udgivet en ordbog "Dianetics and Scientology Technical Dictionary", som forklarer alle ord og udtryk (5)

Hvordan er Scientologys organisation?

Scientology-organisationen er vidt forgrenet og vanskelig at overskue. De enkelte kirker og institutioner er selvstændige juridiske enheder, men ofte økonomisk forbundne og arbejder ud fra samme åndelige baggrund (8)

 • Scientologys hovedsæde ligger i USA.
 • Scientologys hovedkontor for Europa og Afrika er placeret i København.
 • I Danmark findes tre Scientology-kirker og seks missioner.
 • Scientology driver forlagsselskabet New ERA Publication International ApS i København. Herfra styres forlagsvirksomheden i store dele af verden.
 • Scientology ejer to hoteller i København, der anvendes af ansatte og kursister.
 • Scientology står også bag FEGU (Foreningen for Effektiv Grunduddannelse) og deres privatskoler, Narconon (narkobehandlingscentre), Medborgernes Menneskerettigheds Kommission, flere managementorganisationer og andre foreninger (6,7,8,9)

Hvad er WISE?

WISE står for World Institute of Scientology Enterprises og er en international sammenslutning af scientologer i erhvervslivet. WISE's europæiske hovedkontor er i Danmark. Medlemmer af WISE driver deres virksomheder efter L. Ron Hubbards managementteorier, som anklages for at være totalitære ledelseskoncepter (10). Flere danske virksomheder i netværket mistænkes for at bevæge sig på kanten af loven med bl.a. konkursrytteri (11) 

Videre læsning

Under videre læsning henvises til enkelte konkrete dokumenter som for eksempel én artikel eller én bog. Der kan være henvisninger til dokumenter i både trykt og elektronisk form. Dokumenterne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning i danske såvel som internationale databaser samt søgning på Internettet.

Dvorkin, Alexander:  Scientology i Rusland. - Den nye dialog. - Nr. 66 (1996). Side 7-12.

Forfatteren er leder af Skt. Irenæus Centret under Moskva-patriarkatet. Centret har samme opgaver og syn på Scientology som Dialogcentret.

Glossary for Scientology and dianetics. Scientology. Engelsk.

Scientologys ordbog over deres særlige gloser.

Minoritetsreligioner i Danmark : religionssociologisk set / redigeret af Tim Jensen. Columbus, 1991. Side 179-204: Sundby-Sørensen, Merethe: Scientology.

Merethe Sundby-Sørensen, der er religionssociolog, beskriver Scientologys forestillinger og ritualer, kernemedlemmernes profil, Scientologys retsstilling og omverdenens opfattelse. Teksten underbygges af et stort udvalg af kildetekster bl. a. Scientologys trosbekendelse. Bogen er skrevet til undervisningen i gymnasier og på HF.

Moos, Kaj: Scientology - videnskab eller svindel? Havmågen, 1989. 184 sider.

En polemisk, kritisk bog om Scientology og L. Ron Hubbard. Forfatteren betegner sig selv som agitator mod bevægelsen. Bogen anbefales af Dialogcentret.

Potthoff, Norbert J.: Scientology og erhvervslivet : Wise-rapporten - Scientologys totalitære koncept for økonomi og politik. IKON Sønderjylland, 1996. 79 sider.

Forfatteren er en tidligere tysk scientolog. Han beskriver bevægelsens baggrund og ønske om og metoder til at trænge ind i erhvervslivet.

Rothstein, Mikael: Gud er blå : de nye religiøse bevægelser. 4. udgave. Gyldendal, 1997. 311 sider.

Forfatteren er religionshistoriker ved Københavns Universitet og giver en populær indføring i de nye religioners (herunder Scientologys) indhold. Hans synspunkt er, at alle religioner er ligeværdige. Bogen er tillige et debatskrift, der vil gendrive det dårlige omdømme, bevægelserne hyppigt gives af medierne og især af Dialogcentret. Dialogcentret kalder i en anmeldelse forfatteren for Scientologys pressesekretær.

Scientology har alvorlige problemer. Den nye dialog. - Nr. 66 (1996). Side 3-7.

En gennemgang af Scientology i Tyskland, Danmark, England, Frankrig, Grækenland og USA. Artiklen er præget af Dialogcentrets negative holdning til Scientology.

Scientology Kirken i Danmark. Scientology Kirken i Danmark, 1995. 19 sider.

Bevægelsens egen introduktionspjece.

Sundby-Sørensen, Merethe: DDA-1494. Scientology som identitet og institution : kernemedlemmer 1986-87. - DDA-Nyt. - Nr. 50 (1989/90). Side 52-63.

En undersøgelse af kernemedlemmernes baggrund i samfundet og tilknytning til folkekirken. 

Viemose, Rikke: Kirke og Scientology over for hinanden i retssag : Scientology i russisk modvind. - Kristeligt Dagblad. - 1997-04-08.

Om en afgørende retssag om ytrings- og religionsfriheden indledt i Moskva, og om Scientologys indflydelse og særlige programmer inden for fx sundhed i det russiske samfund.

Videre links

Under videre links henvises til hjemmesider og databaser på Internettet med flere eller mange dokumenter. Videre links kræver således at man selv udvælger og vurderer hvilke dokumenter man har brug for, eventuelt efter en søgning på hjemmesiden eller i databasen. Hjemmesiderne og databaserne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning på Internettet.

Freedom. Udgivet af Scientology Kirkernes Informationskontor. 1973-.

Den danske Scientology Kirkes blad. Nye numre af det amerikanske søsterblad på engelsk samt i bl.a. tyske, italienske og franske verisoner ses på hjemmesiden for Freedom

Hausherr, Tilmann: Tilman Hausherr's homepage. Engelsk.

En privatmands omfattende oversigt over Scientology på Internet. Tilman Hausherr ser kritisk på Scientology som et forretningsforetagende. Der er links til Scientologys egne sider, Clearing the Internet : Scientology and Scientologists on the World Wide Web", til kritikere, til "Scientology vs the Net" og meget mere, altsammen kommenteret med både oplysende og næsvise bemærkninger.

Welcome to Scientology. Applied religious philosophy / Scientology. Engelsk, fransk, spansk, italiensk og tysk tekst.

Scientologys egen homepage. I 1996 lagde Scientology 20.000 sider på Internet med det formål at blive den størst repræsenterede religion dér (12)

World Institute of Scientology Enterprises. WISE. Engelsk.Bevægelsens egen homepage om WISE.

 

Kilder

 1. Lindberg, Kristian: Samfundet og sekterne / Kristian Lindberg, interview med Mikael Rothstein. - Berlingske tidende. - 1997-09-13.
 2. Jensen, Svend: Dansk religions abc : en historisk og nutidig fortegnelse over det religiøse liv og arbejde i Danmark. Ikast, 1995. 240 sider.
 3. Sundby-Sørensen, Merethe: DDA-1494. Scientology som identitet og institution : kernemedlemmer 1986-87. - DDA-Nyt. - Nr. 50 (1989/90). Side 52-63.
 4. Vilstrup, Jens: En bevægelse med svar på alt / Jens Vilstrup, Flemming Christiansen, interview med Leisa Goodman. - Politiken. - 1996-10-25.
 5. Refslund Christensen, Dorthe: Scientology : fra terapi til religion. Gyldendal : i samarbejde med RENNER, 1997. 148 sider.
 6. Scientology Kirken i Danmark. Scientology Kirken i Danmark, 1995. 19 sider.
 7. Dialogcentrets hjemmeside.
  http://www.dci.dk/velkommen.html
 8. Redegørelse om Scientology-bevægelsen. Told Skat, 1995.
 9. Lambek, Bjørn: Danmark er sektens hovedkvarter / Bjørn Lambek, Jens Vilstrup. - Politiken. - 1996-02-08.
 10. Potthoff, Norbert J.: Scientology og erhvervslivet : Wise-rapporten - Scientologys totalitære koncept for økonomi og politik. IKON Sønderjylland, 1996. 79 sider.
 11. Franck, Carsten: Partier vil undersøge Scientology / Carsten Franck, Jørgen V. Larsen. - Politiken. - 1996-10-14.
 12. Stensgaard, Pernille: Guden er dig selv / Pernille Stensgaard, interview med Dorthe Refslund Christensen. - Weekendavisen. - 1997-05-30.