Hvad er satire?

Satire er en udtryksform, der gør grin med mennesker og deres handlinger på en overdreven måde. Satiren stammer fra teatret, men i dag bruges den mange andre steder. Det kan være tegning, musik, stand-up, film, tv-serier, litteratur mm. Målet med satire er for det meste at gøre opmærksom på noget, som afsenderen af satiren synes bør ændres eller forbedres. Det kan være noget dumt, urimeligt eller forkert i en persons opførsel eller i et lands love, som satiren angriber. Nogle mener, at satire er det bedste sted at starte, hvis man gerne vil forstå et samfund, fordi den viser, hvem der har magt, og hvordan denne magt kan misbruges.