Romerriget i kejsertiden

Hvad var kejsertiden?

Efter endnu en borgerkrig trådte Cæsars adoptivsøn Octavian (senere kendt som Augustus) frem som den store sejrherre. Han bevarede republikkens institutioner, men gav samtidig sig selv uindskrænket magt som Imperator eller kejser (ordet stammer fra ’Cæsar’). Hermed var republikken endeligt død, og Romerriget under ledelse af kejseren var indført. 

Hvad var Pax Romana?

Kejser Cæsars søn Augustus kom til at sidde som kejser i 44 år fra år 27 f.v.t., og hans regeringsperiode var begyndelsen på flere århundreder præget af stabilitet samtidig med, at Romerriget blev endnu større. Denne periode betegnes som Pax Romana (romersk fred), for inden for Romerrigets grænser var der fred og sikkerhed. De besejrede provinser kunne leve i fred og fremgang, hvis blot de accepterede at betale skat til romerne.

Hvor stort var Romerriget i sin storhedsperiode?


Kortet viser Romerrigets største udbredelse i år 117 under kejseren Trajan. Hele Middelhavet var under Romerrigets kontrol. Mod nord var der bygget stærke befæstninger for at holde germanske stammer ude. 

Hvad afløste den fredelige periode Pax Romana?

Under kejser Marcus Aurelius (161-180) blev Romerriget både ramt af angreb fra øst og nord, men ikke mindst af en pestepidemi, der dræbte millioner af mennesker og svækkede Romerriget. Marcus Aurelius formåede alligevel at holde sammen på riget, men efter hans død var Romerriget mindre stabilt, og hårde år ventede forude. Historikeren Jesper Carlsen skriver i "Romerriget" (se kilder), at Rom mistede sin position som rigets absolutte centrum. Mange af 200-tallets kejsere nåede slet ikke til Rom, fordi de fandt det vigtigere at opholde sig i provinserne. 

Hvornår blev Romerriget delt?

Det er ifølge Jesper Carlsens "Romerriget" (se kilder) umuligt at sige præcist hvornår og hvorfor Romerriget begyndte sin lange nedtur. Men allerede i løbet af 200-tallet var der uro på de indre linjer med borgerkrige og mange, skiftende kejsere. Samtidig blev grænserne udsat for angreb. Kejser Diokletian, der regerede fra 284 til 305, var en ny stærk kejser, der fik gennemført en række reformer og styrket militæret. Han var den første af flere, der delte riget i flere dele for at lette administrationen af det kriseramte rige. Diokletian selv regerede fra Nicomedia (det nuværende Izmit i Tyrkiet) som et tegn på, at rigets tyngdepunkt var rykket fra vest mod øst.

Efter Diokletian havde trukket sig tilbage, fulgte en ny magtkamp. Den blev vundet af Konstantin, som blev ny kejser. Han delte på ny riget og grundlagde den nye hovedstad, Konstantinopel, det senere Istanbul. I 395 efter Theodosius den Stores død blev Romerriget permanent delt i en østlig del med Konstantinopel som hovedstad og en vestlig del med Rom som hovedstad. 

Hvordan gik det for Det Vestromerske Rige?

Det Vestromerske Rige, der hurtigt flyttede sin hovedstad fra Rom til den bedre beskyttede italienske by Ravenna, blev udsat for gentagne angreb fra germanske stammer. I 410 blev Rom erobret og udplyndret for første gang i 800 år. Det Vestromerske Rige var presset til det yderste og mistede mange besiddelser til fremmede folkeslag, der bevægede sig rundt i Europa på den tid, som også kaldes for folkevandringstiden. I 476 blev den sidste vestromerske kejser, den kun 15-årige Romulus Augustus, afsat, og riget splittet i forskellige selvstændige kongedømmer. 

Hvordan gik det for Det Østromerske Rige?

Det Østromerske rige klarede sig langt bedre. Konstantinopel lå centralt på vigtige handelsruter, var svært befæstet og blev fyldt med prægtige bygningsværker som den kristne kirke Hagia Sophia. Under kejser Justinian (527-65) var Det Byzantinske Rige, som man senere kom til at kalde det, dominerende i Middelhavsregionen og generobrede mange af de tidligere romerske besiddelser i Nordafrika og Sydeuropa. Senere mistede Det Byzantinske Rige meget af sit land og blev udsat for angreb, men var stadig en betydelig magt i mange århundreder. I 1453 faldt Konstantinopel til de muslimske osmannere, og dermed var det slut med Det Byzantinske Rige.