Kilder citeret i artiklen

Opslagsværker

Omfattende – men overskuelig – gennemgang af Romantikkens vigtigste begreber og fænomener inden for kunst, videnskab, historie, filosofi og meget andet.
Portal med portrætter af nulevende og historiske forfattere, f.eks. N.F.S. Grundtvig og A. Oehlenschäger, samt artikler om perioder i dansk litteraturhistorie, f.eks. Romantikken.
Omfangsrigt opslagsværk med sider om bl.a. romantikken og tiden stores personligheder.

Faglitteratur

Reich, Ebbe [m.fl.]: Virkelighed og utopi. Forlaget Bindslev, 2005.
Nielsen, Geert A. og Karen Smedes: Romantikken tænder. Dafolo Forlag, 2000.
Lund, Jørn [red. m.fl.]: Den store danske encyklopædi. Danmarks Nationalleksikon, 1994-2002.
Friisberg, Claus: Fra revolution til verdenskrig. Vestjydsk Kulturforlag, 1985.
Reich, Ebbe [m.fl.]: Utopi og virkelighed. Stig Vendelkærs Forlag, 1973.
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Grundlinjen der Philosophie des Rechts, 1821 Udgivet på dansk med titlen Retsfilosofi, Det lille Forlag, 2004.
Smith, Adam: The Wealth of Nations, 1776. Udgivet på dansk med titlen Nationernes velstand, Informations Forlag, 2013