Introduktion

Hvad er kendetegnende for den amerikanske rockmusik i slutningen af 1960’erne?

Den amerikanskinspirerede musik blev spillet af en række vidt forskellige grupper - både inden for USA’s grænser og i mange andre lande. Der var altså ikke tale om én homogen, amerikansk lyd. Til hver type rockmusik var knyttet en speciel form for tøjstil og en særlig attitude. Groft sagt kan tidens markante rockgrupper opdeles i to hovedkategorier:

  • De bløde og flippede rockgrupper og -kunstnere: Til denne kategori hører blandt andet gruppen The Who og kunstnerne Janis Joplin og Jimi Hendrix. De dyrkede flagrende og spraglede gevandter og eksperimenterede med bevidsthedsudvidende stoffer. Centralt i miljøet stod hippiebevægelsens tanker om fred og kosmisk kærlighed.
  • De hårde og farlige rockgrupper og -kunstnere: Her finder man grupper som The Rolling Stones, The Doors, Led Zeppelin og The Velvet Underground. Dominerende var her læderjakker, hårde stoffer, mørke solbriller og en æggende og udfordrende rockmusik, der emmede af seksuel udfoldelse og underkastelse.

Alle disse kunstneres musik rummer rockens hyldest til ungdommen, vildskaben og livsappetitten. Fælles er også en evne og vilje til at overskride de kendte grænser for livsførelse i almindelighed og for rockmusik i særdeleshed. For herigennem at skabe en unik musik og stil, der fik dem til at markere sig som noget ganske specielt i samtiden, og som har været en del af vores kultur lige siden.