Introduktion til revselsesretten

Citat
Alle børn bør en gang imellem opleve et klap på ryggen, så længe det bare er tilpas langt nede på ryggen og tilpas hårdt
Amerikansk ærkebiskop John Fulton Sheen (1895-1979)

Hvad er revselse?

Revse er at afstraffe eller tugte for en forseelse.
‘Revselse’ er verbum (verbalsubstantiv) til revse og betyder tugtelse, straf, korporlig tugtelse af børn, irettesættelse, dadel.
Rent sprogligt stammer ordet ‘revse’ fra ældre dansk: ræfsæ, oldnordisk: refsa, oldengelsk: refsan, ræfsan, som betyder dadle, oldhøjtysk: refsen, som betyder dadle, tugte (2) 

Hvad er revselsesretten?

I følge 'Ordbog over det danske sprog er revselsesretten: ‘Ret til legemlig afstraffelse (specielt af børn, tyende og lærlinge)’ (2) 

Eller som Gyldendals leksikon formulerer det: ‘forældres ret til at slå deres børn' (3) 

Revselsesretten blev i princippet ophævet i 1985 ved en ændring i Forældremyndighedslovens § 2 stk. 2; herefter var det forældrenes pligt at beskytte barnet mod fysisk og psykisk vold.

Ændringen var dog kun udtryk for en principiel afstandtagen. I praksis anvendte domstolene stadig udtrykket revselsesret, typisk i sager hvor denne ansås for overskredet (4) 

Revselsesrettens afskaffelse i Danmark

Diskussionen om revselse af børn har eksisteret i mange år, og Børnerådet har siden 1994 forsøgt af få revselseretten afskaffet. Den 28. maj 1997 vedtog Folketinget at afskaffe revselsesretten, og det er nu helt forbudt at udøve nogen som helst form for fysisk eller psykisk afstraffelse af sine børn.

Videre læsning

Under videre læsning henvises til enkelte konkrete dokumenter som for eksempel én artikel eller én bog. Der kan være henvisninger til dokumenter i både trykt og elektronisk form. Dokumenterne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning i danske såvel som internationale databaser samt søgning på Internettet.

Lindberg, Kristian: Prøv med kærlighedens stærke arm. - Berlingske Tidende. - 1997-06-07.
Artikel der gengiver modstandernes og tilhængernes synspunkter efter revselsesretten er blevet afskaffet.

Tougaard, Helle: Hver fjerde voksen uenig med politikerne om børneopdragelse. - Jyllands Posten. - 1997-05-29.
Oversigtsartikel der giver et rids af debatten omkring afskaffelsen af revselsesretten, gennemgår revselsesretten historisk, og gengiver en meningsmåling fra SONAR, om hvilken holdning befolkningen havde til revselsesretten før revselsesrettens blev afskaffet.

Kilder

  1. Lindberg, Kristian: Prøv med kærlighedens stærke arme. - Berlingske Tidende. - 1997-06-07.
  2. Ordbog over det danske sprog. - Det danske sprog- og litteraturselskab. - Gyldendal.
  3. Gyldendals leksikon. - Gyldendal. - 1996.
  4. Nej til bank - en høring om revselsesretten. - Børn i tiden. - Årg. 91, nr. 2 (1996), side 19-27.