Jødeaktionen i Danmark

Hvad var optakten til jødeaktionen i Danmark?

I 1943 var Danmark det eneste besatte land, hvor en jødeaktion ikke havde fundet sted. Årsagen var samarbejdspolitikken. Det hårdt pressede og nedslidte Tyskland havde brug for et stabilt forhold til Danmark og danskerne, så de fortsat kunne få fødevareforsyninger fra Danmark.

I sensommeren 1943 herskede der en optimisme i Danmark. Man troede, at nu måtte krigen snart være ovre. De tyske tropper ved Østfronten var på tilbagetog efter nederlaget ved Stalingrad, og de allierede styrker rykkede op i Italien. Det smittede af på situationen i Danmark, hvor den spirende modstandsbevægelse stod bag mere og mere sabotage.

For at bremse sabotagen og de folkelige uroligheder erklærede de tyske besættere Danmark i undtagelsestilstand den 29. august 1943. Dermed blev Danmark underlagt tysk militær, og Danmark var et skridt nærmere en egentlig jødeaktion.

I første halvdel af september 1943 foregik der på foranledning af den nazistiske øverstbefalende i Danmark, rigsbefuldmægtigede Werner Best, en livlig korrespondance mellem de øverstbefalende i Danmark og den øverste ledelse i Tyskland. Resultatet blev, at man med Hitlers underskrift den 17. september 1943 beordrede en aktion imod de danske jøder.

Hvornår foretog man de første anholdelser?

Allerede den 29. august 1943 blev særligt fremtrædende jøder anholdt sammen med andre, som nazisterne anså for at være særligt fjendtlige over for Nazi-Tyskland. De blev interneret i Horserødlejren i Nordsjælland. To dage efter, den 31. august, blev der begået røveri mod Mosaisk Trossamfunds sekretariat i Nybrogade i København. Bag røveriet stod danske nazister, som fik fat i en optegnelse over trossamfundets medlemmer og deres adresser. De danske nazister, der begik røveriet, gav listen over de danske jøder videre til den tyske ledelse i Danmark.

Den 17. september gik tysk politi i aktion mod den jødiske menigheds arkiv i Ny Kongensgade i København, og med de to medlemskartoteker tilsammen havde tyskerne nu adresser på de fleste jøder i Danmark.

Hvad var jødeaktionen?

Fredag den 1. oktober 1943 var en særlig dag for jøderne. Det var nemlig jødisk nytår, og under normale omstændigheder ville jøderne tilbringe aftenen i hjemmet og spise middag med familien. Det var således næppe tilfældigt, at tyskerne havde besluttet, at jødeaktionen skulle finde sted netop denne dag.

I dagene op til selve aktionen blev omkring 1.500 mand fra det tyske ordenspoliti overført til Danmark sammen med 300 tyske sikkerhedspolitifolk, som alle skulle bistå i aktionen, og ved havnekajen Langelinje lå skibet Wartheland klar til at transportere de danske jøder, som blev anholdt, til koncentrationslejren Theresienstadt i Polen.

Omkring kl. 20 om aftenen den 1. oktober 1943 gik aktionen i gang på Sjælland, hvor det tyske politi – anført af stedkendte danske nazister – tog rundt til de adresser, hvor de havde oplysninger om, at der boede jøder. En tilsvarende aktion gik i gang på Fyn og i Jylland tidligt den 2. oktober.

Det opsøgende tyske politi havde dog fået et usædvanligt påbud. De måtte ikke bryde ind hos jøderne, men skulle nøjes med at ringe på. Påbuddet blev dog ikke efterlevet alle steder, og i mange tilfælde skaffede man sig adgang til lejligheder og huse ved hjælp af nøgler, som man havde fået af lejlighedernes administratorer eller andre til at udlevere.

Hvor mange jøder blev fanget?

Der var tale om en effektiv lynaktion, men alligevel var resultatet af den begrænset. Ud af de cirka 8000 danske jøder fangede man i Københavnsområdet 202 fortrinsvis ældre jøder, som ikke havde orket eller haft mulighed for at flygte, eller som ikke troede på, at en aktion ville finde sted. De tilfangetagne blev ført til skibet Wartheland. På Fyn og i Jylland fangede man 82 mennesker, fortrinsvis unge jøder, som ikke var blevet advaret om den forestående aktion. De blev transporteret med tog til Tyskland, hvorfra turen gik videre med kreaturvogn til koncentrationslejren Theresienstadt i Tjekkiet – som også var endestation for de tilfangetagne i Københavnsområdet.

I løbet af de kommende uger blev yderligere 197 jøder taget til fange, og efter kortere tilfangetagelser i Danmark, blandt andet i Horserødlejren i Nordsjælland, blev også disse fanger transporteret til Theresienstadt.