Kilder citeret i artiklen

Rapporter og undersøgelser

Sundhedsstyrelsen.
DTU Fødevareinstituttet.
Statens Institut for Folkesundhed. 2008.
Sundhedsstyrelsen, 2010.
Rapport fra Sundhedsstyrelsen, marts 2003.
En rapport fra Ernæringsrådet af Bjørn Richelsen m.fl., marts 2003.

Kampagner, pakker, pjecer og konferencer

Sundhedsstyrelsen. 2018.
Sundhedsstyrelsens kampagne der skal opfordre forældre til at hjælpe deres børn til at bevæge sig mere.
Undervisningstilbud til 3. og 4. klasse om mad og bevægelse. Initiativet er blevet til i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Danmarks Radio og
består af en temaavis og fire børneprogrammer. Materialet er blevet sendt ud til alle grundskoler
.
Sundhedsstyrelsens kampagne for at få danskerne til at bevæge sig mere i dagligdagen. Startskuddet på kampagnen lød d. 10. maj 2003, hvor Sundhedsstyrelsen sendte en fakkel af sted fra Grenen i Nordjylland for at lade den bevæge sig fra person til person til København.

Hjemmesider

Ministerier

Pressemeddelelsen "Ernæringsrådet ind i kampen mod fedme" fra den 19. marts 2003, hvor professor og formand for Ernæringsrådet, Bjørn Richelsen, forklarer om fedmeepidemien.

Magasinartikler

Nyhedsbrev Dansk Sygeplejeråd. (Konstateret utilgængelig 2020-05-07)
Tortzen, Anne: Det handler ikke kun om kost og motion. Tema nr. 1, december 2011, Bispebjerg Hospital.
Elmelund, Rasmus: Social utryghed skaber fedme. Information, 2012-07-25.
Elmelund, Rasmus: De fede er svage, dumme, fattige og dyre for samfundet ... Information, 2012-07-15.
Legarth Schmidt, Anders: Dobbelt så mange børn af lavtuddannede er tykke. Politiken, 2011-08-12.
Familieliv: Fede børn bliver overset af lægerne. Politiken, 2010-07-12.
Gunge, Ulla; Houmark Andersen, Iver: Fede børn er sukkersyge, Dagbladet Information, 2002-09-13.