Nobelfonden

Hvad er Nobelfonden?

Nobelfonden er en privat institution, der blev etableret få år efter afsløringen af Alfred Nobels testamente. Formålet med fonden er at varetage de interesser og ønsker, som Alfred Nobel udtrykte i sit testamente, og dermed sikre, at Nobelpriserne bliver uddelt inden for de ønskede kategorier efter en procedure, der er i overensstemmelse med Nobels ønsker. Fondens vigtigste opgave er dog at administrere Nobels formue, som udgør selve fundamentet for priserne.

Nobelfonden har ingen indflydelse på, hvem der nomineres til priserne, og hvem der modtager dem; den er blot det administrative og finansielle organ, der sikrer, at Nobelpriserne bliver korrekt uddelt hvert år.

Hvem arbejder for Nobelfonden?

Nobelfondens opgaver og ansvarsområder er nedfældet i et regelsæt, som slår fast, hvordan de forskellige aktiviteter og arbejdsområder bliver fordelt blandt grupper eller individer, der er tilknyttet Nobelfonden. Regelsættet er blevet revideret adskillige gange de sidste 100 år, og blandt de vigtigste ændringer kan nævnes, at Nobelfondens bestyrelsesformand ikke længere behøver at være en højtrangerende statsmand. Frem til 1960 var det nemlig kun ministre eller andre prominente embedsfolk, der fik lov at bestride formandsposten, men i dag kan formanden også rekrutteres blandt eksperter inden for de fagområder, som der uddeles priser inden for. En anden vigtig ændring i lovsamlingen skete i 1986, hvor man vedtog, at de fem bestyrelsesmedlemmer også kunne indbefatte nordmænd. Det var den oprindelige tanke, at nordmænd skulle indgå i bestyrelsen, men i 1901, da de første priser skulle uddeles, var Norge i gang med at løsrive sig fra Sverige, og man mente derfor ikke, at det var hensigtsmæssigt med nordmænd i bestyrelsen. Reglen, om at de fem bestyrelsesmedlemmer skulle være mænd, eksisterer heller ikke længere; begge køn kan nu være repræsenteret i fondens bestyrelse. Udover at administrere økonomi og investeringer er det også Nobelfondens opgave at arrangere den årlige prisoverrækkelse og dertilhørende banket.

Hvor afholdes Nobelprisuddelingen?

Overrækkelsen af de fem priser inden for fysik, kemi, medicin/fysiologi, litteratur og økonomi og festen i forbindelse med prisoverrækkelsen finder sted i Stockholm, mens overrækkelsen af fredsprisen finder sted i Norge og derfor arrangeres af den norske Nobelkomité.

Fra den første svenske overrækkelsesceremoni i 1901 og frem til 1925 fandt prisoverrækkelsen sted på Det Gamle Royale Musikakademi. Da arrangementet blev større og gæsterne flere, besluttede man i 1926 at flytte prisoverrækkelsen til Stockholm Koncerthal, og med ganske få undtagelser har overrækkelsesceremonien fundet sted dér lige siden.

Den pompøse fest, banketten, der hvert år følger i kølvandet på prisoverrækkelsen, blev i mange år afholdt på det elegante Grand Hotel i Stockholm, men i begyndelsen af 1930´erne krævede også denne del af prisceremonien større lokaliteter, og fra 1933 blev banketten afholdt i “Den gyldne sal” på Stockholms Rådhus. Nobelbanketter, der har indbefattet ekstra mange gæster, har undtagelsesvis fundet sted i rådhusets Blå Sal.

Hvornår uddeles Nobelprisen?

Ifølge traditionen skal Nobelprisen overrækkes på årsdagen for Alfred Nobels død, den 10. december. Denne tradition er dog blevet brudt nogle gange, hvor prisen enten er blevet overrakt på et andet tidspunkt eller slet ikke er blevet uddelt.

I 1919 valgte man - for at fejre 1. Verdenskrigs afslutning og den svenske sommer - at afholde Nobelceremonien i juni måned. På grund af dårligt vejr og afbud fra kongehuset blev dette arrangement dog en fiasko, og lige siden er Nobelfesten - de år, priserne er blevet uddelt - blevet afholdt den 10. december.

Under både 1. og 2. Verdenskrig udgik Nobelarrangementet helt, bortset fra at litteraturprisen i 1939 blev overrakt ved en diskret ceremoni, og i 1924 blev prisoverrækkelsen aflyst, fordi adskillige af de nominerede var forhindrede i at møde op.