Baggrund og statistik

Mathilde Pedersen på 19 bor med sin datter, Silke, på Alexandrakollegiet, Mødrehjælpen i Københavns nye hjem for unge, enlige mødre. Foto: Ole Steen/Polfoto
Mathilde Pedersen på 19 bor med
sin datter, Silke, på Alexandrakollegiet,
Mødrehjælpen i Københavns nye hjem
for unge, enlige mødre.
Foto: Ole Steen/Polfoto

Hvad er en teenagemor?

En teenagemor er en pige, der føder et barn, mens hun er i alderen fra 13-19 år. Ordet er hentet fra engelsk, hvor tallene fra 13 til 19 ender på -teen. En teenagemor er altså en teenager, der har fået mindst ét barn, inden hun fylder 20 år. Når forskere, socialarbejdere, læger og andre opfatter teenagemødre som en særlig gruppe af mødre, skyldes det, at teenagemødre ofte har nogle helt særlige vilkår i forhold til ældre mødre – og derfor kan de også få nogle anderledes problemer.

Synet på teenagemødre har desuden ændret sig i takt med, at gennemsnitsalderen for førstegangsfødende i Danmark ifølge Danmarks Statistik er steget betragteligt siden 1960’erne. I 1960 var gennemsnitsalderen godt 23 år, mens den de seneste år har ligge på lidt over 29 år. Den stigende alder for førstegangsfødende betyder derfor, at teenagegraviditeter opfattes som mere usædvanlige end før.

Hvor mange danske teenagepiger får børn?

I 2016 fødte 549 danske teenagepiger et barn. Af dem var størstedelen fyldt 18 år, og ingen af dem var under 15 år. Antallet af teenagemødre har været faldende siden 1973, da danske piger og kvinder fik adgang til fri abort.

Denne oversigt viser udviklingen i det årlige antal teenagemødre i Danmark fra året før den fri aborts indførelse og frem til 2016:

1972: 5.100

1973: 4.708

1980: 3.100

2000: 929

2016: 549

Hvor mange teenagemødre er der i andre lande?

Sammenlignet med andre lande er antallet af teenagemødre i Danmark lavt. Dog er antallet af teenagemødre generelt faldende i hele verden og i alle verdensdele. Ifølge Verdensbanken (se kilder) er det land i verden, hvor der er færrest teenagemødre pr. indbygger Nordkorea (Den demokratiske Folkerepublik Korea) hvor 1 ud af 1.000 piger mellem 15-19 år fik et barn i 2015. Det land, hvor der er flest teenagemødre er Niger, hvor 201 ud af 1.000 piger mellem 15-19 år fik et barn i 2015. Denne oversigt ”Adolescent fertility rate” fra Verdensbanken viser antallet af mødre i alderen 15-19 år målt i promille (antal mødre ud af 1.000 piger mellem 15-19 år) i udvalgte lande. Tallene er fra 2015:

Lande i Europa:

Danmark: 4

Holland: 4

Island: 6

Sverige: 6

Norge: 6

Italien: 6

Tyskland: 6

Spanien: 8

Frankrig: 9

Storbritannien: 14

 

Lande uden for Europa

Australien: 12

USA: 21

Rusland: 23

Indien: 23

New Zealand: 23

Marokko: 31

Egypten: 51

Afghanistan: 71

Bangladesh: 83

Niger: 201