Fakta om mobning

Hvor udbredt er mobning i skolerne?

Ifølge den nationale trivselsmåling fra 2021 er andelen af elever, der har følt sig mobbet, steget en smule i skoleåret 2020/2021. Den seneste nationale trivselsmåling fra 2020/2021 viser, at 8,6 procent af eleverne, dvs. knap to elever i hver klasse, oplever at blive mobbet meget tit, tit eller en gang imellem det seneste år. Det kan man læse i rapporten ”Svigt af børn i Danmark” fra 2022, som Trygfonden og Børns Vilkår står bag (se kilde 2).  

Meget tyder på, at der er sket et markant fald i omfanget af mobning blandt skolebørn siden 1998. I 1998 viste ”Skolebørnsundersøgelsen”, som foretages hvert fjerde år blandt skolebørn på 5., 7. og 9. klassetrin, at 25 procent blev mobbet mindst et par gange om ugen, mens det i ”Skolebørnsundersøgelsen” fra 2018 var tilfældet for fem procent af skolebørnene, fremgår det af rapporten ”Svigt af børn i Danmark” fra 2019 (se kilde 3).

Hvor udbredt er mobning blandt voksne?

Undersøgelsen ”En undersøgelse af omfanget af krænkende handlinger og konflikter på det danske arbejdsmarked” (se kilde 4), foretaget af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd VIVE i 2021, konkluderede, at 7,8 procent af danske lønmodtagere er blevet udsat for mobning på arbejdet inden for de seneste 12 måneder. Mobningen bliver ifølge undersøgelsen i overvejende grad udøvet af ledere og kolleger på arbejdspladsen. 7,8 procent har oplevet at blive mobbet, og heraf angiver 66,9 procent, at de er blevet mobbet af en kollega, 37,6 procent angiver, at de er blevet udsat for mobning fra en leder, mens 9,8 procent fortæller, at de er blevet mobbet af kunder, klienter, patienter m.fl.

BOKS: Tal og grafer

Figur 30: Andel af elever i 4.-9. klasse, som oplever at blive mobbet fordelt på klassetrin, 2014-2021
Kilde: Trygfonden og Børns Vilkårs rapport ”Svigt af børn i Danmark” (se kilde 2).