Kilder citeret i artiklen

Rapporter

Børnerådets rapport om mobning fra 2017.
Dansk Center for Undervisningsmiljø og Rådgivende Sociologers undersøgelse fra 2003 fremlægger sammenhængen mellem mobning og udvikling af kriminel adfærd. Kan downloades på DCUM’s hjemmeside.

Forskning og institutioner

Dansk Center for UndervisningsMiljøs hjemmeside indeholder en række artikler om mobning, samt information om DR og DCUMs undersøgelse som led i antimobbekampagnen “Attention mobning” fra 2006.
Svenske Skolverket har udsendt “Allmänna råd”, som er nogle almene råd og vejledninger i arbejdet mod krænkende adfærd. Vejledningen kan downloades fra hjemmesiden.
Det norske Olweus-program mod mobning og antisocial adfærd har til formål at udbrede kendskabet til mobning, få voksne til at engagere sig i mobning og indføre enkle regler mod mobning.

Internetsider med temaer om mobning

Arbejdsmiljø Portalen har en hjemmeside, hvor man blandt andet kan finde information om voksenmobning og forslag til konfliktløsning.
På DUF’s hjemmeside kan man læse om mobning og bestille en mobbekontrakt.
På DR’s hjemmeside kan man se afsnit af dokumentarprogramserien “Attention mobning” fra 2006, der handler om en skoles indsats mod mobning. På siden kan man desuden kontakte UngOnLine, besøge skum-klubben og dele mobbeerfaringer med andre, stille spørgsmål til en brevkasse og læse gode råd til forældre.
Her kan man læse “Trivselserklæringen” og finde en skabelon til en lokal trivselserklæring samt et inspirationskatalog til arbejdet mod mobning.
Red Barnet har udformet et temasite om mobning og forebyggelse af mobning kaldet “Fri for mobberi”.

Internetartikler

Aarhus Universitet, 2013-01-23.
Landsdækkende indsats mod mobning. Undervisningsministeriet, februar 2007.
Happy slapping. EMU, november 2006.
Svanholm, Gitte: Forskere skal jagte mobningens dæmoner ud. Politiken, august 2006.
Mobning i skolen. DCUM, juli 2006.
Artiklen henviser blandt andet til en undersøgelser fra 1970’erne fra: Svendsen, Poul: “Skolemiljøets betydning på det socialpsykologiske område”. I: Svendsen, Poul (red): Skolemiljø – en håndbog om skolens fysiske miljø. Suenson, 1979.
Villumsen, Karin M. og Malmstrøm, Mia: Sundhedspersonalets rolle i arbejdet mod skolemobning. DCUM, juni 2006.
Handlingsprogram mod mobning. Undervisningsministeriet. 1999.

Avisartikler

Nettet: Red Barnet: Cyber-mobning fanges i opløbet i Danmark. Politiken, 2012-12-21.
Lundsten, Jakob: Klokken ringer til mobning. BT, 2007-06-01.