Baggrund om ludomani

Citat
Druk, hor og spil er et gammelt triumvirat, som også i Danmark enten besynges i høje romantiske toner, eller forbandes i sort dommedagsprædiken, - tre foreteelser, der således ofte har lidt den skæbne at blive bedømt under ét, enten som udtryk som fri og ypperlig livsudfoldelse eller som den sikre vej til fortabelse og undergang
Niels Frimodt-Møller

Hvad er ludomani og ludomaner?

Ludomani defineres af Center for Ludomani som afhængighed af pengespil. Ludomaner er typisk afhængige af at spille på sportskampe, spille på spillemaskiner eller gå på kasino. Ludomaner formår ikke at stoppe eller begrænse deres spil, selvom de er klar over, at adfærden er problematisk.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO (se kilder), definerer ludomani som en spillemæssig forstyrrelse, der dominerer personens liv på bekostning af sociale, arbejdsmæssige og familiemæssige værdier og forpligtelser. Ludomani er i dag officielt anerkendt som en afhængighedslidelse på lige fod med alkohol- og stofmisbrug.

Hvilke spil er ludomaner afhængige af?

Ludomaner i Danmark bliver særligt afhængige af pengespil, hvor der er mulighed for en hurtig gevinst og mulighed for at spille på næsten alle tidspunkter af døgnet. Det er oftest pengespil på internettet, der fører til ludomani, oplyser Center for Ludomani (se kilder), der er Nordens største behandlingscenter for ludomaner. Af centrets hjemmeside under ”Tal og statistik” fremgår det blandt andet, at 65% af centerets klienter især har problemer med onlinespil. Af denne gruppe har cirka 62% odds og live-betting som deres foretrukne spil, mens cirka 15% foretrækker at gå på kasino. De resterende godt og vel 23 %, der har problemer med online-spil foretrækker forskellige former for online-spilautomater. Det er imidlertid ikke alle med spilproblemer, der foretrækker online-spil. 35% af klienterne på Center for Ludomani foretrækker nemlig fysiske spil, såsom odds i butikker, fysiske spilleautomater eller kasinobesøg. Undersøgelsen “Pengespil og spilleproblemer i Danmark 2005-2016”, som er udarbejdet af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (se kilder), viser, at 64% af de personer der har moderate eller alvorlige spilleproblemer (ikke nødvendigvis i form af egentlig ludomani), har indgået væddemål og spillet på sportskampe det seneste år.

Hvor mange ludomaner er der i Danmark?

SFI-rapporten “Pengespil og spilleproblemer i Danmark 2005-2016” (se kilder) vurderer, at 9.600 personer i Danmark lider af ludomani. Der er dog en vis usikkerhed om det reelle tal. Rapporten anslår, at det reelle tal er mellem 4.000 personer og 15.500 personer.

Derudover estimeres det i undersøgelsen, at der findes 125.000 risikospillere. Disse risikospillere er ikke ludomaner, men personer med en spilleadfærd, som potentielt kan udvikle sig til ludomani.

Det er især yngre mænd, der lider af ludomani og spilleproblemer. Ifølge undersøgelsen er 96% af de personer, der lider af “moderate eller alvorlige spilleproblemer” mænd, hvoraf 29% af dem er mellem 18 og 24 år og 36% mellem 25 og 39 år.

Hvorfor stiger antallet af ludomaner?

I følge undersøgelsen “Pengespil og spilleproblemer i Danmark 2005-2016” (se kilder) steg antallet af ludomaner i Danmark med 61% i perioden 2005 til 2016.

En del af forklaringen på stigningen skal findes i liberaliseringen af det danske spilmarked i 2012, vurderer flere forskere. Liberaliseringen betød, at udenlandske spiludbydere og online-kasinoer fik mulighed for at operere i Danmark, i modsætning til tidligere, hvor Danske Spil havde monopol spillemarkedet. Omtrent 40 udenlandske udbydere har siden 2012 fået adgang til det danske spillemarked, skriver Fyens Stiftstidende i artiklen “Ludomani: Flertal af danskere siger nej tak til spilbonusser” (se kilder). Det store antal nye udbydere betyder, at danskerne har fået langt flere muligheder for at spille om penge. Desuden reklamerer de nye udbydere særdeles aggressivt på både tv og på internettet, hvilket gør det sværere for spilafhængige at afholde sig fra at spille.

“Det store flertal af befolkningen siger, at reklamerne ikke påvirker deres spilleforbrug. Men dem, der har et spilleproblem, de siger, at reklamer faktisk påvirker deres forbrug,” siger Ifølge Torben Fridberg, en af forfatterne bag SFIs ludomani-rapport, forklarer i artiklen “Boom i antallet af danskere med spilleproblemer” (se kilder), at selvom et flertal i befolkningen siger, at reklamerne ikke påvirker deres spilleadfærd, så forholder det sig anderledes med dem, der har et spilleproblem. De oplever nemlig, at den massive reklamering påvirker deres spilleadfærd.

Internettets udbredelse har desuden betydet, at spil om penge er langt mere tilgængeligt i dag end tidligere. Det betyder, at det er lettere at komme i gang med pengespil, hvilket kan føre til flere tilfælde af ludomani, vurderer organisationen Ludomaniforeningen, der hjælper personer, der lider af ludomani (se kilder).

Hvilke konsekvenser kan ludomani medføre?

Spilafhængighed kan medføre en lang række problemer, og konsekvenserne er ofte store for dem, der ender som ludomaner. Det betyder blandt andet, at:

· mange får livsvarig gæld og store økonomiske problemer ifølge DR’s i artikel “Ludomani rammer få, men har store konsekvenser” (se kilder). Helt konkret så bruger personer med “moderate eller alvorlige spilleproblemer” i gennemsnit 3.895 kr. om måneden på spil, fremgår det af SFI-rapporten “Pengespil og spilleproblemer i Danmark 2005-2016” (se kilder).

· relationer og familieliv kan tage skade. Undersøgelser har vist, at ludomaner har en større skilsmisserate end andre personer, skriver LudomaniLinjen bl.a. i artiklen “Følger af ludomani” (se kilder).

· ludomaner bliver sigtet for kriminalitet 2,5 gange så ofte som ikke-ludomaner, ifølge undersøgelsen “Problem Gambling Associated with Violent and Criminal Behaviour” fra Statens Institut for Folkesundhed (se kilder).

· at 43 % af Center for Ludomanis klienter overvejet selvmord (se kilder).

 

Henrik Tingleff, psykolog hos Dansk Ludomani Behandling, forklarer, hvilke problemer ludomani kan medføre.