spiller
Danske spil lokker ludomaner til at spille.
Foto: Karen Bleier / Scanpix

Ludomani

journalist Mikkel Danielsen, Bureauet, december 2018. Opdateret af journalist Sune Navntoft, november 2019.
Top image group
spiller
Danske spil lokker ludomaner til at spille.
Foto: Karen Bleier / Scanpix
Main image
Døgnåben spillehal på Frederikssundsvej i Brønshøj i København.
Døgnåben spillehal på Frederikssundsvej i Brønshøj i København.
Foto: Mads Jensen / Scanpix

Indledning

Det kan være både være sjovt og spændende at spille om penge. Men for nogle mennesker udvikler spændingen sig til en afhængighed, som gør det meget svært at stoppe igen. Det kaldes ludomani. Flere og flere danskere lider af ludomani og konsekvenserne heraf. En del af forklaringen skyldes formentlig, at vi bliver bombarderet med reklamer, og at internettet  med sportsbetting, online-casino og andre online-spil har gjort det lettere at spille om penge end nogensinde før. Udviklingen har ført til, at flere af Folketingets partier ønsker et totalt forbud mod betting-reklamer på tv. Men indtil videre har det ikke ført til yderligere lovgivning på området. 

 

Lasse lider af ludomani. Da han var mest afhængig af at spille, tog han 17 kviklån og var typisk på kasino fire-fem gange om ugen, fortæller han til TV2 Echo.

Artikel type
faktalink

Baggrund om ludomani

Print-venlig version af dette kapitel - Baggrund om ludomani
Druk, hor og spil er et gammelt triumvirat, som også i Danmark enten besynges i høje romantiske toner, eller forbandes i sort dommedagsprædiken, - tre foreteelser, der således ofte har lidt den skæbne at blive bedømt under ét, enten som udtryk som fri og ypperlig livsudfoldelse eller som den sikre vej til fortabelse og undergang
Niels Frimodt-Møller

Hvad er ludomani og ludomaner?

Ludomani defineres af Center for Ludomani som afhængighed af pengespil. Ludomaner er typisk afhængige af at spille på sportskampe, spille på spillemaskiner eller gå på kasino. Ludomaner formår ikke at stoppe eller begrænse deres spil, selvom de er klar over, at adfærden er problematisk.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO (se kilder), definerer ludomani som en spillemæssig forstyrrelse, der dominerer personens liv på bekostning af sociale, arbejdsmæssige og familiemæssige værdier og forpligtelser. Ludomani er i dag officielt anerkendt som en afhængighedslidelse på lige fod med alkohol- og stofmisbrug.

Hvilke spil er ludomaner afhængige af?

Ludomaner i Danmark bliver særligt afhængige af pengespil, hvor der er mulighed for en hurtig gevinst og mulighed for at spille på næsten alle tidspunkter af døgnet. Det er oftest pengespil på internettet, der fører til ludomani, oplyser Center for Ludomani (se kilder), der er Nordens største behandlingscenter for ludomaner. Af centrets hjemmeside under ”Tal og statistik” fremgår det blandt andet, at 65% af centerets klienter især har problemer med onlinespil. Af denne gruppe har cirka 62% odds og live-betting som deres foretrukne spil, mens cirka 15% foretrækker at gå på kasino. De resterende godt og vel 23 %, der har problemer med online-spil foretrækker forskellige former for online-spilautomater. Det er imidlertid ikke alle med spilproblemer, der foretrækker online-spil. 35% af klienterne på Center for Ludomani foretrækker nemlig fysiske spil, såsom odds i butikker, fysiske spilleautomater eller kasinobesøg. Undersøgelsen “Pengespil og spilleproblemer i Danmark 2005-2016”, som er udarbejdet af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (se kilder), viser, at 64% af de personer der har moderate eller alvorlige spilleproblemer (ikke nødvendigvis i form af egentlig ludomani), har indgået væddemål og spillet på sportskampe det seneste år.

Hvor mange ludomaner er der i Danmark?

SFI-rapporten “Pengespil og spilleproblemer i Danmark 2005-2016” (se kilder) vurderer, at 9.600 personer i Danmark lider af ludomani. Der er dog en vis usikkerhed om det reelle tal. Rapporten anslår, at det reelle tal er mellem 4.000 personer og 15.500 personer.

Derudover estimeres det i undersøgelsen, at der findes 125.000 risikospillere. Disse risikospillere er ikke ludomaner, men personer med en spilleadfærd, som potentielt kan udvikle sig til ludomani.

Det er især yngre mænd, der lider af ludomani og spilleproblemer. Ifølge undersøgelsen er 96% af de personer, der lider af “moderate eller alvorlige spilleproblemer” mænd, hvoraf 29% af dem er mellem 18 og 24 år og 36% mellem 25 og 39 år.

Hvorfor stiger antallet af ludomaner?

I følge undersøgelsen “Pengespil og spilleproblemer i Danmark 2005-2016” (se kilder) steg antallet af ludomaner i Danmark med 61% i perioden 2005 til 2016.

En del af forklaringen på stigningen skal findes i liberaliseringen af det danske spilmarked i 2012, vurderer flere forskere. Liberaliseringen betød, at udenlandske spiludbydere og online-kasinoer fik mulighed for at operere i Danmark, i modsætning til tidligere, hvor Danske Spil havde monopol spillemarkedet. Omtrent 40 udenlandske udbydere har siden 2012 fået adgang til det danske spillemarked, skriver Fyens Stiftstidende i artiklen “Ludomani: Flertal af danskere siger nej tak til spilbonusser” (se kilder). Det store antal nye udbydere betyder, at danskerne har fået langt flere muligheder for at spille om penge. Desuden reklamerer de nye udbydere særdeles aggressivt på både tv og på internettet, hvilket gør det sværere for spilafhængige at afholde sig fra at spille.

“Det store flertal af befolkningen siger, at reklamerne ikke påvirker deres spilleforbrug. Men dem, der har et spilleproblem, de siger, at reklamer faktisk påvirker deres forbrug,” siger Ifølge Torben Fridberg, en af forfatterne bag SFIs ludomani-rapport, forklarer i artiklen “Boom i antallet af danskere med spilleproblemer” (se kilder), at selvom et flertal i befolkningen siger, at reklamerne ikke påvirker deres spilleadfærd, så forholder det sig anderledes med dem, der har et spilleproblem. De oplever nemlig, at den massive reklamering påvirker deres spilleadfærd.

Internettets udbredelse har desuden betydet, at spil om penge er langt mere tilgængeligt i dag end tidligere. Det betyder, at det er lettere at komme i gang med pengespil, hvilket kan føre til flere tilfælde af ludomani, vurderer organisationen Ludomaniforeningen, der hjælper personer, der lider af ludomani (se kilder).

Hvilke konsekvenser kan ludomani medføre?

Spilafhængighed kan medføre en lang række problemer, og konsekvenserne er ofte store for dem, der ender som ludomaner. Det betyder blandt andet, at:

· mange får livsvarig gæld og store økonomiske problemer ifølge DR’s i artikel “Ludomani rammer få, men har store konsekvenser” (se kilder). Helt konkret så bruger personer med “moderate eller alvorlige spilleproblemer” i gennemsnit 3.895 kr. om måneden på spil, fremgår det af SFI-rapporten “Pengespil og spilleproblemer i Danmark 2005-2016” (se kilder).

· relationer og familieliv kan tage skade. Undersøgelser har vist, at ludomaner har en større skilsmisserate end andre personer, skriver LudomaniLinjen bl.a. i artiklen “Følger af ludomani” (se kilder).

· ludomaner bliver sigtet for kriminalitet 2,5 gange så ofte som ikke-ludomaner, ifølge undersøgelsen “Problem Gambling Associated with Violent and Criminal Behaviour” fra Statens Institut for Folkesundhed (se kilder).

· at 43 % af Center for Ludomanis klienter overvejet selvmord (se kilder).

 

Henrik Tingleff, psykolog hos Dansk Ludomani Behandling, forklarer, hvilke problemer ludomani kan medføre.

 

Forebyggelse og behandling af ludomani

Print-venlig version af dette kapitel - Forebyggelse og behandling af ludomani
"Et kendetegn på vor civilisation, der næsten ikke bemærkes, når vi diskuterer landets problemer, er vor hastigst voksende industri: hasardspil"
Paul Simon, amerikansk senator

Hvordan behandles ludomani?

I Danmark findes en række centre, som hjælper personer med at komme ud af ludomani. Der findes ikke medicinsk behandling mod ludomani. Centrene tilbyder i stedet klienterne forskellige former for terapi. Centeret Dansk Ludomani Behandling deler behandlingsforløbet op i en nedenstående faser (se kilder):

1. Først hjælper en psykolog med at fastslå, hvor omfattende klientens spilafhængighed er, og hvordan behandlingen skal tilrettelægges.

2. Ludomanen mødes med en behandler én gang om ugen i cirka 12 uger. Her handler det om, at klienten skal indse ulemperne ved sin nuværende livssituation. Klienten skal ved egen hjælp nå til en erkendelse af, at det er nødvendigt at komme ud af spilafhængigheden.

3. Behandlingen fokuserer på at skabe nye adfærdsmønstre hos klienten. Klienten lærer at forstå, hvornår og hvordan spilletrangen opstår, så disse situationer kan undgås.

4. Der sættes fokus på, at klienten lærer at registrere de tanker, der kan føre til spillelyst. Klienten lærer at håndtere tankerne og skal opnå forståelse for, hvor negative konsekvenser spilafhængigheden har.

5. Efter behandlingen vil klienten løbende blive indkaldt til samtaler, der skal sørge for, at klienten ikke falder tilbage i spilafhængighed.

 

En kort film fra Center for Ludomani, der viser, hvordan spilafhængighed udvikler sig i hjernen, og hvordan man kan træne sig ud af sin afhængighed.

 

Hvad er ROFUS?

ROFUS står for Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (se kilder). Det er et register, som spillere selv kan tilmelde sig, hvis de frygter, at deres spilleadfærd er ved at komme ud af kontrol. Man kan således udelukke sig selv fra at få adgang til online-spiludbydere og fysiske kasinoer i en periode eller permanent. Det er umuligt at fortryde sin registrering i ROFUS, hvis spilletrangen melder sig igen. Ifølge artiklen “Lækre reklamer lokker konstant: Tusinder må blokere sig selv fra spilletrangen” (se kilder) har flere end 15.000 danskere allerede meldt sig i ROFUS.

Hvad er “StopSpillet”?

StopSpillet er en telefon-hotline, som skal hjælpe ludomaner og pårørende. Telefonlinjen åbnede i januar 2019 og bliver drevet af Spillemyndigheden. Det er dermed den første uvildige ludomani-hotline i Danmark, da den ikke bliver drevet af en spiludbyder, skriver DR.dk i artiklen ”Ny livline til ludomaner og deres pårørende” (se kilder). ”Stop Spillet” erstatter telefonlinjen ”Ludomanilinjen,” som er blevet drevet af Danske Spil. Telefonlinjen passes blandt andet af en psykolog og to socialrådgivere. StopSpillet har til formål også at hjælpe spillere, som spiller hos andre udbydere end Danske Spil. Dermed håber man også på at kunne indsamle data og ny viden om, hvordan ludomani rammer danskerne, siger Michael Bay Jørsel, leder behandlingscenteret Center for Ludomani, i artiklen ”Ny livline til ludomaner og deres pårørende” (se kilder). Han håber desuden på, at centret ved hjælp af data kan blive klogere på, om demografi, køn, alder eller specifikke spiltyper gør folk mere tilbøjelige til at blive afhængige.

Hvad gør politikerne for at bremse ludomani?

Siden det danske spilmarked blev liberaliseret i 2012, har Folketinget vedtaget en række love, der skal regulere spiludbyderne og beskytte spillere mod afhængighed. Den seneste stramning hedder “Aftale om nye tiltag mod spilafhængighed og justering af spilaftaleblev” (se kilder) og blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i juni 2018. Aftalen indeholder en række tiltag, der skal bremse stigningen i antallet af ludomaner og personer med spilleproblemer. Det betyder blandt andet, at:

· der etableres en ny hotline for spillere, der har brug for hjælp til at komme ud af deres spilafhængighed. Den skal alle spiludbydere henvise til på deres hjemmeside.

· hvis en spiludbyder reklamerer med at fordoble kundens første indskud, må en sådan bonus nu maksimalt lyde på 1.000 kroner.

· spillere, der har udelukket sig selv fra spil via ROFUS, ikke længere må få tilsendt markedsføring fra spiludbydere.