Udbredelse af listeria

Main image kapitel
Danmark har mange listeriatilfælde. Siden juni 2014 er 12 danskere døde af bakterien listeria der er sporet til fødevarevirksomheden Jørn A. Rullepølser A/S.
Danmark har mange listeriatilfælde. Siden juni 2014 er 12 danskere døde af bakterien listeria der er sporet til fødevarevirksomheden Jørn A. Rullepølser A/S.
Foto: Simon Læssøe / Scanpix

Hvor udbredt er listeria?

I starten af 00’erne blev cirka 40 danskere syge af listeria om året. Men siden 2006 har tallet ligget mellem 50 og 60, oplyser Fødevarestyrelsen (se kilder). I 2009 var tallet helt oppe på 100, og Annette Perge, chefkonsulent i Fødevarestyrelsen, fortæller til Faktalink, at styrelsen forventer, at antallet når samme niveau i 2014 (se kilder). Det skyldes et stort udbrud, hvor omkring 40 personer blev smittet på grund af produkter fra Jørn A. Rullepølser A/S.

Det vides ikke, hvad stigningen gennem årene skyldes, ligesom man heller ikke ved, hvorfor de nordiske lande har lidt flere sygdomstilfælde per 100.000 indbyggere end resten af Europa. Annette Perge fra Fødevarestyrelsen giver et bud:

”En af forklaringerne kan være, at vi spiser mange pålægsprodukter med lang holdbarhed. Og det er netop disse produkter, som kan udgøre en risiko i forhold til listeria.” (se kilder). 

Hvilke sager har vi haft i Danmark om listeria?

Siden 1990’erne har der jævnligt været listeriose-udbrud herhjemme af et sådan omfang, at de er nået ud til offentligheden. En af de mest markante sager om listeria i nyere tid er sagen om kødproducenten Jørn A. Rullepølser A/S fra foråret/sommeren 2014. Virksomheden blev skyld i et stort listeriaudbrud, der ifølge artiklen ”Fødevarestyrelsen ser listeriaudbrud klinge af: 16 døde” i Information smittede 38 mennesker med listeriose, hvoraf 16 døde af sygdommen (se kilder). Rullepølsen, hvor den sygdomsfremkaldende bakterie kom fra, var blandt andet blevet serveret på både plejehjem og sygehuse – altså til personer i højrisikogruppen for listeriose.

Flere hundrede medarbejdere fra Fødevarestyrelsen var involveret i oprydningsarbejdet, som inkluderede flere hundrede kontrolbesøg og tilbagetrækning af alle produkter, der var sendt ud i butikkerne. Sagen resulterede i, at Jørn A. Rullepølser A/S blev lukket af Fødevarestyrelsen.

Flere politikere mente, at myndighederne reagerede for langsomt i sagen. Allerede i maj 2014 blev der nemlig fundet listeriabakterier i lammepølser fra fabrikken. Den 16. juli blev styrelsen klar over, at flere personer var blevet syge af at spise produkter fra virksomheden, men først den 8. august blev der sendt medarbejdere fra Fødevarestyrelsen ud for at undersøge fabrikken. Og først den 13. august blev Jørn A. Rullepølser A/S lukket.

Charlotte Dyremose, fødevareordfører hos Konservative, var en af de utilfredse politikere: ”Det er fuldstændig utilstedeligt, at vi, som er tættest på, ikke har fået de informationer hurtigt,” citeres hun for at sige i artiklen ”Yderligere otte kan være syge af listeria”, bragt i Politiken torsdag d. 14. august (se kilder). Også Fødevareminister Dan Jørgensen har forholdt sig til sagen. I et interview til Politiken medgiver han, at risikoen for dødsfald kunne have været mindsket, hvis Fødevarestyrelsen havde reageret hurtigere (”Dan Jørgensen: Risikoen for dødsfald kunne være mindsket”, se kilder). Som konsekvens af episoden fik Fødevarestyrelsens beredskabschef frataget sit ansvarsområde, ligesom ministeren iværksatte et kritisk eftersyn af listeriaindsatsen i Danmark.

Udbruddet i Danmark vakte også opsigt i nabolandene. For eksempel frarådede det norske Mattilsynet – der svarer til Fødevarestyrelsen i Danmark – nordmændene at spise dansk kød i en periode.