Leg og læring i praksis

Hvordan ser skoledagen ud i helhedsskolen?

Undervisningen fra 0. til 3. klasse er i højere grad end tidligere orienteret om projektarbejde på tværs af fag og klassetrin, og der lægges vægt på, at en del af undervisningen har en mere legende og projektorienteret tilgang til læring på tværs af fag, hvor det i højere grad er temaet eller den konkrete opgave og ikke så meget faget, der styrer læringen. En lærer eller pædagog har også mulighed for at vælge børn ud fra forskellige klassetrin, men på samme faglige niveau, og arbejde specifikt med denne gruppe for at sikre differentieret undervisning.

Hvad har helhedsskolen betydet for samarbejdet mellem lærere og pædagoger?

De længere skoledage og samtænkning af skole og fritid har øget kravet til samarbejde mellem lærere og pædagoger. I helhedsskolen indgår pædagogerne i klasseværelset med skolens lærere i indskolingen. Typisk står lærerne for undervisningen 3/5 af tiden, mens lærere og pædagoger i samarbejde står for undervisningen i den resterende tid.

I artiklen "Heldagsskolen virker kun under de rette forhold" på Folkeskolen.dk kan man læse om, hvordan 12 skoler har fået dispensation til helt at nedlægge kommunens SFO’er og i stedet oprette heldagsskoler, hvor børnene i 0.-3. klasse går i skole fra kl. 8 til kl. 15 eller 16, hvor skoledagen består af en kombination af undervisning og andre aktiviteter. I heldagsskolen arbejder lærere og pædagoger sammen i endnu større udstrækning end i helhedsskolen.

Hvad siger undersøgelser om effekten af heldagsskolen?

En evaluering af heldagsskolen foretaget af Undervisningsministeriet, forskere fra Aarhus Universitet og Rambøll Management fra 2012 viser, at eleverne på de 12 danske heldagsskoler ikke klarer sig markant bedre end resten af landets skoleelever. Men rapporten peger på en række forhold i heldagsskolen, der har positiv effekt på elevernes trivsel og indlæring. Blandt andet ekstra tid til projekter, udflugter m.m. Ekstra tid til at arbejde med sociale kompetencer, og at lærere og pædagoger er fælles om at planlægge undervisningen og forældresamtaler. Det kan man læse i artiklen "Hvad ved vi om heldagsskolen?" på bupl.dk (se kilder).