Faren ved landminer

Hvorfor er landminer så farlige og skadelige?

Landminer skelner ikke mellem militære mål og civile personer. De kan lige så vel dræbe eller lemlæste børn, der leger i græsset, som soldater, der kæmper under en borgerkrig. De er billige at producere og lette at sprede over et større område, men meget dyre og vanskelige at fjerne, skriver Folkekirkens Nødhjælp– en af de danske organisationer, der støtter rydning af landminer– i artiklen “Kampen mod landminer: Der er lang vej endnu” (se kilder).

Minerne forsvinder desuden ikke, efter at en konflikt er overstået. De bliver liggende på og i jorden og kan skabe død og lemlæstelse årtier efter en krigs afslutning.

Hvor mange bliver dræbt og såret af landminer?

I 2016 blev 8.605 mennesker dræbt eller såret af landminer, viser den seneste opgørelse fra rapporten Landmine Monitor 2017 (se kilder), som hvert år dokumenterer mine-relaterede dødsfald og udbredelsen af miner. Det er det højeste antal ramte siden 1999 og svarer til, at et menneske bliver dræbt eller såret af en landmine hver eneste time. I 2016 mistede mindst 2.000 af de ramte livet.

Civile udgør langt størstedelen af de sårede og dræbte. I 2016 var 78% af de ramte civile, og omtrent 40% af de ramte var under 18 år gamle. Ifølge støtteforeningen Danmark Mod Landminers faktaside om landminer (se kilder) er børn særligt sårbare, da de er mindre og fysisk dårligere rustede til at modstå eksplosioner fra landminer. Børn er også mere tilbøjelige til at røre og forsøge at lege med minerne, hvis de støder på dem

Ifølge Landmine Monitor skyldes det stigende antal dræbte og sårede siden 1999, at der er blevet spredt mange nye miner under borgerkrige i særligt Yemen, Afghanistan og Libyen.

Hvilke lande er mest plaget af landminer?

Der ligger stadig mere end 100 millioner aktive landminer spredt rundt om i 61 forskellige lande, fremgår det af rapporten ”Landmine Monitor 2017” (se kilder), der årligt beskriver udbredelsen af landminer. Miner er især udbredt i lande, som har været plaget af borgerkrig. ”Landmine Monitor” nævner 10 lande, hvor udbredelsen af landminer bliver betegnet som “massiv”. I disse lande er mere end 100 km2 dækket af landminer – det svarer til et område på størrelse med Københavns Kommune. De 10 lande er:

· Angola

· Chad

· Afghanistan

· Cambodja

· Thailand

· Azerbaijan

· Bosnien-Hercegovina

· Kroatien

· Tyrkiet

· Irak

Af rapporten fremgår det desuden, at det mest heftigt minerede område i verden er den koreanske demilitariserede zone på grænsen mellem Nord- og Sydkorea.