Land art og dokumentation

Citat
"Jeg indså da, at vi havde problemer. På den ene side vidste jeg, at praktisk talt ingen ville få Landslide at se, undtagen fotografen. Men så snart han havde trukket på udløseren, ville millioner af folk få projektet at se. Da indså jeg vigtigheden af dokumentationen ..."
Interview med den amerikanske kunstner Dennis Oppenheim om betydningen af dokumentationen af hans kunsværker

Hvordan dokumenteres land art kunstværker?

Karakteristisk for land art kunstværker er, at de som regel er ledsaget af et omfattende dokumentations- og informationsmateriale. På grund af land art værkernes ofte fjerne placering er kunstværkerne dokumenteret på forskellig vis, for eksempel med store foto- og diasserier, video- og filmoptagelser samt gennem bøger og kataloger (2).

Hvilke former for dokumentation ledsager land art værker på udstillinger?

Dokumentationsmaterialet kan deles op i tre kategorier: titel, dokumentation og beskrivelse. De tre elementer danner en fast grundstruktur for tolkningen af værket og kan være den eneste indgang til kunstværket, hvis dette er forandret eller helt forsvundet, nedbrudt af naturens kræfter (2).

  • Titel
   • Titlen kan være nøgtern og beskrivende: To stammer - tre sten (Two trunks- three stones) af Herman Prigann, Krakamarken 1995.
   • Titlen kan være poetisk: Fordybelsens bakke (The hill of contemplation) af Herman Prigann, Tickon, Langeland 1996.
   • Titlen kan være flertydig og modsætningsfyldt: Organisk motorvej (Organic highway) af Mikael Hansen, Tickon, Langeland 1996.
  • Dokumentation
   Dokumentationen kan bestå af tegninger, fotografier, dias og videooptagelser af kunstværket. Den kan desuden bestå af kort med angivelse af værkets placering. Endelig kan der være eksempler på det materiale, kunstværket består af og eventuelt skulpturen i miniature. 
  • Beskrivelse
   Beskrivelsen uddyber, hvad titel og dokumentation ikke kan formidle, for eksempel værkets integration i naturen, dets symbolik, hvad der gik forud for værkets tilblivelse og hvad der eventuelt siden er sket. Beskrivelsen kan også være præcise oplysninger om kunstværket, dets omfang, størrelse og vægt samt dets geografiske placering (2).

Fotografiet som dokumentation

II 1960'erne fungerede fotografiet at værket som dokumentationsfoto i ordets bogstaveligste forstand, det vil sige som gengivelse af værket og ikke som kunstværket i sig selv. I takt med at fotografiet som kunstnerisk medium blev udviklet 1970'erne, fik de fotografiske gengivelser af land art kunstværker karakter af kunstneriske værker i sig selv, som blev udstillet og solgt. Den amerikanske kunstner Dennis Oppenheim lavede collager af dokumentationsmaterialet, hvori fotografier af kunstværket indgik på linie med kort, tegninger og andet materiale om kunstværket. I løbet af 1980'erne blev der en tydelig forskel mellem det sort-hvide dokumentationsfotografi og kunstfotogafiet, der dels voksede i format og dels anvendte nye teknikker og derved udviklede sig til egentlige kunstværker i sig selv. Aktiviteter og happenings i og med naturen blev foreviget gennem foto eller video, som derved i sig selv blev kunstværker (2) 

Hvordan dokumenteres en aktion eller en happening?

Joseph Buys gennemførte den 16. august 1971 en spontan aktion uden for Eindhoven i Holland. Aktionen fik titlen Aktion im Moor. De to eneste vidner fotograferede aktionen og beskrev handlingen: Joseph Beuys lod sig synke ned i vandet og indsmurte sig i mudder samtidig med, at han efterlignede en fugls bevægelser og efterfølgende stillede sig op på en bunker og stod som en korsfæstet. Aktionens betydning skulle angiveligt være en hentydning til 2. verdenskrig. Beuys aktion får imidlertid først mening sammen med titel, dokumentation og beskrivelse (2).

Kilder

 1. Heiss, Alanna: Another point of entry: an interview with Dennis Oppenheim. Selected works 1967-90. New York: Harry N. Abrahms Publishers, 1992. Side 144-145. Oversat citat taget fra Dennis Oppenheim: land art 1968-78 / redaktion Dorthe Abildgaard & Amy Plumb. Sorø: Vestsjællands Kunstmuseum, 1996. Side 6.
 2. Trilogi: kunst, natur, videnskab / redaktion: Andreas Jürgensen, Gertrud Købke Sutton. Odense: Kunsthallen Brandts Klædefabrik, 1996. 233 sider.