Ufrivillig barnløshed - en sygdom

Er ufrivillig barnløshed en sygdom?

Debatten, om hvorvidt kunstig befrugtning er en sygdom, er vigtig, fordi, sygdomsbetegnelsen er afgørende for, om det danske sygdomsvæsen skal stå for opgaven og betale regningen.

Verdenssundhedsorganisationen WHO definerer en sygdom som en tilstand, hvor noget indskrænker det fysiske eller psykiske velbefindende eller giver indskrænkninger i udfoldelsesmulighederne.

I Danmark har man valgt at betragte ufrivillig barnløshed som dels et samfundsproblem, fordi manglende reproduktion på sigt giver et samfund problemer i form af manglende borgere og manglende arbejdskraft, og dels som en sygdom.

Det betyder, at det offentlige sundhedsvæsen påtager sig at behandle ufrivilligt barnløse, ligesom det tager sig af andre områder af den menneskelige forplantning som eksempelvis svangerskabskontrol, fødsel, svangerskabsforebyggelse og abort.

Hvor mange behandlinger har ufrivilligt barnløse par ret til?

I Danmark kan ufrivilligt barnløse par få hjælp af det offentlige sundhedssystem til at få deres første barn. Dog må kvinden ikke være over 40 år, når behandlingen startes. Der er ingen aldersbegrænsning for mænd.

I det offentlige sundhedssystem har man ret til tre IVF-behandlinger, hvor æg bliver udtaget fra kvinden og befrugtet i et reagensglas og derefter lagt op i livmoderen.

Hvis det lykkes at få et barn, og kvinden senere gerne vi have et barn mere, skal hun selv betale for en ny behandling på en privat klinik. Medmindre der er nedfrosne æg i overskud fra den første behandling, som kan lægges op i livmoderen. Det fremgår af sundhed.dk om fertilitetsbehandling (se kilder).

Hvad er argumenterne for/imod at klassificere ufrivilligt barnløshed som sygdom?

Argumenterne for, at ufrivillig barnløshed er en sygdom, er:

  • At barnløshed oftest skyldes skader, sygdom eller følgevirkninger af sygdomme i reproduktionsorganerne
  • At barnløshed påfører den barnløse smerte og nedsat livskvalitet
     

 Argumenterne imod at ufrivillig barnløshed er en sygdom, er:

  • At ufrivillig barnløshed ikke giver fysiske smerter eller et afkortet livsforløb
  • At manglende evne til at få børn ikke truer individet
  • At skader i organsystemerne ikke i sig selv er en sygdom
  • At der findes mange eksempler på, at barnløse finder andre livsværdier
  • At man ved at gøre barnløshed til en sygdom er med til at gøre det vanskeligere for barnløse at acceptere deres skæbne. Samtidig gør man det til noget socialt stigmatiserende ikke at kunne få børn
  • At det ikke er en menneskeret at få børn.