Konfirmation

Artikel type
faktalink
bibliotekar Richard Juhre, Silkeborg. 2004
Main image
Generalprøve i Taastrup Kirke. Der prøves sko med høje hæle på kirkegulvet.
Generalprøve i Taastrup Kirke. Der prøves sko med høje hæle på kirkegulvet.
Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix

Konfirmationen blev indført i Danmark i 1736 af den pietistiske konge Christian VI. Det skete i et forsøg på at forny kirken gennem det enkelte menneskes fromhed og overensstemmelse mellem tro og gerning i det daglige liv.
Dette skulle ske ved en styrkelse af kristendomsundervisningen og ved de allerede påbudte handlinger som skriftemål og altergang.

Men ret beset er konfirmationen et misfoster i en luthersk reformert kirke som den danske folkekirke.