Baggrund om innovation og iværksætteri

Hvor stammer begreberne innovation og iværksætteri fra?

Ordet ”innovation” bliver brugt i mange sammenhænge. I Danmark taler vi for eksempel meget om grøn innovation, social innovation, brugerdrevet innovation. Men i sin kerne beskriver ordet ”innovation” ganske enkelt en udvikling eller produktion af noget nyt og værdifuldt. Det forklarer professor i pædagogisk psykologi på Aalborg Universitet Lene Tanggaard i radioprogrammet ”Danskernes akademi” (se kilder). Hun forklarer også, at det ”værdifulde” som regel er blevet opfattet som noget, der giver øget omsætning i en virksomhed – altså opfindelsen af nye produkter, man kan tjene penge på.

Begrebet stammer fra den økonomiske videnskab, og det var den østrig-ungarske økonom Joseph Schumpeter, der første gang brugte begrebet innovation. Det gjorde han i sin teori ”The Theory of Economic Development” (se kilder) fra 1911. I teorien skrev han blandt andet, at innovation er vigtigt for den økonomiske udvikling i et samfund, og at innovationen ofte er afhængig af ”entrepreneurs” – på dansk oversat til ”iværksættere”.

Ordet iværksætteri bruges ofte om det at starte nye initiativer, eller når folk skaber deres egen virksomhed.

Begreberne innovation og iværksætteri bliver dog ikke længere kun brugt, når man taler om økonomisk vækst. For eksempel taler man i dag også om social innovation. Det vil sige tiltag, som er til gavn for forskellige grupper af borgere, men som ikke nødvendigvis giver en større indtjening. 

Hvordan er iværksætteri og innovation blevet væsentlige temaer i den politiske debat i Danmark?

Iværksætteri og innovation har ligget højt på den politiske dagsorden i Danmark siden midten af 00’erne. Mange politikere ser iværksætteri som det, der skal sikre fremtidens nye arbejdspladser i Danmark og hjælpe med at opretholde den danske velfærdsstat. I 2007 erklærede den borgerlige regering for eksempel, at ”Danmark skal være verdens førende iværksætternation”. Politikerne var dengang bekymrede for, at der i Danmark ikke fandtes nogen særlig ”iværksætterkultur”, hvilket betød, at der var for få mennesker, der startede egen virksomhed. Andelen af iværksættere i Danmark faldt i årene 1983-2007 fra 14,73 procent af den beskæftigede del af befolkningen til 8,9 procent, ifølge bogen ”Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder” fra 2009 (se kilder).

Siden den økonomiske krise i 2008, der kostede mange danske arbejdspladser, er diskussionen om, hvordan man kan skabe flere iværksættere, kun taget til. I dag har de fleste kommuner en iværksætterpolitik, og iværksættere kan få rådgivning og støtte fra Erhvervsstyrelsen, regionale væksthuse og fonde såsom Vækstfonden. Med folkeskolereformen fra 2013 er entreprenørskab også kommet på skoleskemaet med det formål at skabe den iværksætterkultur, som flere politikere har efterspurgt.