Grundloven

Artikel type
faktalink
bibliotekar Richard Juhre. 1999
Main image
Folketinget åbner ifølge Grundloven første tirsdag i oktober. Åbningen markerer samtidig begyndelsen på et nyt folketingsår. 5. oktober 2010.
Folketinget åbner ifølge Grundloven første tirsdag i oktober. Åbningen markerer samtidig begyndelsen på et nyt folketingsår. 5. oktober 2010.
Foto: Scanpix

Den 5. juni 1999 havde grundloven 150 års fødselsdag. Mærkedagen var en god anledning til eftertanke. Spørgsmålet er, om grundloven stadig er livskraftig eller om den er blevet overhalet af udviklingen. Fra flere og flere sider har det i de seneste år været hævdet, at det efterhånden er på tide, at grundloven sendes til revision. Det skete sidste gang i 1953. I de forløbne 46 år er der sket så meget i verden, som man ikke kunne tage højde for i de tidlige efterkrigsår. Det gælder først og fremmest i relation til vort medlemskab af EU, der griber mere og mere ind i vore muligheder for at lovgive selvstændigt. Det gælder også den vægtning af menneskerettigheder, som er gældende i det internationale samfund i dag. I grundloven er menneskerettighederne nærmest ikke-eksisterende.