Baggrundskilder

Undervisningsmaterialer på nettet

I denne udtalelse taler Det Etiske Råd for, at det er tid for en ny debat om genmodificerede planter. Det er ændringen af planten, ikke teknikken, som bør være afgørende for en godkendelse. Alle planter med nye egenskaber bør screenes, uanset om de er udviklet med genteknologi eller traditionel forædling.
Temaside om de etiske dilemmaer, brugen af genmodifikation rejser, hvis man bruger den på det befrugtede æg til sygdomsbehandling eller til at designe børn.

Søgning i bibliotek.dk

Emnesøgning på genteknologi