Introduktion til frivilligt arbejde

Hvad er frivilligt arbejde?

På Social- og Integrationsministeriets hjemmeside (se kilder) finder man nedenstående definition af frivilligt arbejde:

"En indsats, der:

· er frivillig: Det vil sige, at aktiviteten udføres uden fysisk, retslig eller økonomisk tvang. En person må ikke kunne trues med økonomiske eller sociale sanktioner (for eksempel afskæres fra et socialt netværk), hvis vedkommende ikke længere ønsker at udføre opgaven

· ikke er lønnet: At frivilligt arbejde ikke er lønnet udelukker dog ikke, at en frivillig person modtager godtgørelse for udgifter, vedkommende har i forbindelse med udførelsen af opgaven, for eksempel transport- og telefonudgifter. Eller at en person modtager et symbolsk beløb for sit frivillige arbejde.

· udføres over for personer uden for den frivilliges familie og slægt. Derved afgrænses frivilligt arbejde fra almindeligt husholdningsarbejde og omsorg over for familiemedlemmer

· er til gavn for andre end én selv og ens familie

· er formelt organiseret."

At frivilligt arbejde er formelt organiseret betyder, at almindelig hjælpsomhed eller spontane handlinger, som for eksempel at følge en ældre eller handicappet person over gaden eller bære deres indkøbsposer hjem fra Brugsen, ikke kan betegnes som frivilligt arbejde.

Hvilket arbejde udfører de frivillige?

Danskerne lægger flest ulønnede arbejdstimer i idræt, kultur, fritid og på det sociale område. De fleste af de i millionvis af frivillige arbejdstimer i Danmark bruges til bestyrelses-, råds- og udvalgsarbejde. Frivilligrapporten fra Social- og integrationsministeriet (se kilder) viser at godt halvdelen af alle frivillige har været engageret i denne type opgaver. De administrative opgaver fylder altså langt mere end for eksempel omsorgsopgaver og anden direkte brugerkontakt.