Introduktion

Hvad er folkekirken?

Folkekirken er Danmarks største trossamfund og tilhører den evangelisk-lutherske tro. Dette trosgrundlag refererer til den tyske præst Martin Luthers oprør mod den katolske kirke, hvor den danske kirke i 1536 gik fra at være katolsk til at blive protestantisk. Folkekirken blev grundlagt med Grundloven i 1849, som slår fast, at “den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten” (se kilder). Det betyder, at folkekirken finansieres af både medlemsbidrag via kirkeskatten, idet alle medlemmer af folkekirken skal betale kirkeskat, som opkræves af staten, og af en statslig støtte, der bevilges på finansloven. De fleste danskere, 74,3 procent per 1. januar 2020, er medlemmer af folkekirken, og mange markerer livsbegivenheder som dåb, konfirmation, bryllup og begravelse med kirkelige ritualer og ceremonier i folkekirken, ligesom mange deltager i folkekirkelige gudstjenester og andre arrangementer ifm. kristne højtider som jul og påske.