Hvor mange flygtninge kommer der til Danmark?

Hvor mange flygtninge kommer der til Danmark?

I 2014 var der lidt over 14.000 mennesker, som søgte om asyl i Danmark. Året før var det kun halvt så mange. De nyeste tal fra Udlændingestyrelsen viser, at der fra januar til og med juli 2015 var 5.174 personer, der søgte om asyl i Danmark. Tallet for anden halvdel af 2015 forventes at blive højt, fordi rigtig mange mennesker fra f.eks. Syrien er flygtet til Europa i løbet af sommeren. 

Hvor længe har der været flygtninge i Danmark?

Hvem der flygter, hvorfra og hvorfor har ændret sig op gennem historien. I middelalderen var de fleste flygtninge romaer, der kom til Danmark på grund af fattigdom. I 1500-tallet blev de franske huguenotter forfulgt på grund af deres religion, og både før og under 2. verdenskrig måtte mange jøder flygte fra deres hjem, fordi nazisterne forfulgte dem. Efter 2. verdenskrig kom over 200.000 tyskere til Danmark, så man måtte oprette store flygtningelejre til dem.

I nyere tid er der kommet politiske flygtninge fra lande som Ungarn, Chile og Sydafrika. Krige i blandt andet Vietnam, Bosnien, Serbien, Somalia, Afghanistan og Irak har gjort mange mennesker hjemløse, og nogle af dem har fået asyl i Danmark.

I dag har 1,9% af Danmarks befolkning flygtningebaggrund.