Hvad er en flygtning?

Flygtninge er mennesker, der er flygtet fra deres hjem på grund af krig, fare eller andre uroligheder. Den mest udbredte definition på, hvad en flygtning er, stammer fra FN’s flygtningekonvention. Ifølge den er man flygtning, hvis man er forfulgt og ikke kan føle sig tryg i sit hjemland på grund af:

  • race
  • religion
  • nationalitet
  • politiske holdninger
  • at man tilhører en særlig gruppe i samfundet

 

Men der findes også folk, der flygter på grund af fattigdom, sult, klimaforandringer og naturkatastrofer.

 

flygtninge