Kilder

Danske islamiske organisationer

Både en kildesamling og en forening. Hjemmesiden indeholder en række tekster og artikler af høj kvalitet om eller med relation til euro-islam.
Islamisk Kristent Studiecenter (Konstateret utilgængelig 2020-06-02)

Udenlandske islamiske organisationer

Seminar om kristne og muslimer i Norden

Et referat. Fra seminaret "Dialog eller konfrontasjon? Religion- og kulturmøte mellom kristne og muslimer i Norden" giver et udmærket overblik over euro-islams status i de skandinaviske lande. (Konstateret utilgængelig 2020-09-10)

Dansk islamisk portal

med masser af links og tekster om islamisk teologi præget af moderat islam, men uden direkte tilknytning til euro-islam.

Markante personer

Hjemmeside for den store tyske fortaler for euro-islam Bassam Tibi.
Hjemmeside for politikeren Naser Khader, Ny Alliance, der taler varmt for euro-islam, men betragter sig som 'kulturmuslim' og næppe kan siges at være en del af euro-islam-bevægelsen.

Aviser

Kristeligt Dagblad har en portal til religiøse emner med en del stof om islam i Europa.
Halskov, Lars og Henrik Røjgaard:
Reformatoren: Profetens ord på europæisk, Politiken, 2001-12-31.
Khader, Naser:
Kampen om sjælene, Politiken, 2001-11-18.
Khader, Naser:
Et moderne islam, Jyllands-Posten, 2001-11-16.
Tudvad,Peter:
Dialog - i Allahs, den Nådiges og den Bamhjertiges navn!, Jyllands-Posten,2001-10-27.
Tønnsen, Aminah:
Muslimer i bevægelse, KristeligtDagblad, 2001-10-09.
Rasmussen,Morten:
Uenighed om muslimsk repræsentation, Kristeligt Dagblad, 2001-09-28.
Khankan, Sherin ogHenrik Plaschke:
Kun Gud er alvidende, Information,2001-09-12.
Jarlner,Michael:
Islam i en europæisk udgave, Politiken,2001-01-27

Magasin og tidsskriftsartikler m.m.

Karlsson, Ingmar:
Creating a "Euroislam" Artikel, hvor den svenske diplomat og fortaler for euro-islam Ingmar Karlsson gør rede for, hvad de europæiske lande skal gøre for at fremme euro-islam og undgå 'ghettoislam' (på engelsk).
Nielsen, Gunnar Aagaard:
Nye toner i europæisk islam. I: Kristeligt dagblad, 2001-06-06.
Buhl, Peter Neerup:
Intolerance, løgn og uduelighed. Danskeren, 2001-12.
Ukendt skribent:
Euroislam - ett hot mot västerlandet, Fri Information, nr. 4, 1996.
Den ekstremistiske organisation Hizb ut-Tahrirs mening om euro-islam findes på: <a href="http://www.khilafah.dk/artikler/intel/euro.pdf" />

Relevant faglitteratur

Simonsen, Jørgen Bæk:
Det retfærdige samfund. Om islam, muslimer og etik, Samleren, 2001.
Muslimer og kristne ansigt til ansigt. Islamisk-Kristent Studiecenter, 2001.
Tibi, Bassam:
Der Islam und Deutschland - Muslime in Deutschland, Deutsche Verlags Anstalt, 2000.
Ramadan, Tariq: At være europæisk muslim : islamiske kilder i en europæisk sammenhæng. Hovedland, i samarbejde med Islamisk-Kristent Studiecenter, 2002.
(To be a European Muslim. A study of Islamic Sources in the European Context, 1999). Oversat af Ole Lindegård Henriksen,
Nielsen, Jørgen S.:
Towards a European Islam, St.Martin's Press, 1999.
Roy, Olivier:
Vers un islam européen, Editions Esprit, 1999.
Tønnsen, Aminah:
Islam i europæisk klædedragt. Stof til eftertanke og selvransagelse, Fremad, 1998.
Karlsson, Ingmar:
Islam og Europa. Sameksistens eller konfrontation? Det lille Forlag, 1996.
Nielsen, Jørgen S.:
Muslims in Western Europe, Edinburgh University Press Ltd, 1995.
Lewis, Philip:
Islamic Britain, I.B. Taurus, 1994.

Søgning i bibliotek.dk

Emnesøgning på 'Euro-islam'