Det nye ebola-udbrud 2014

Hvordan udviklede 2014-udbruddet sig i Vestafrika?

I marts 2014 kunne Verdenssundhedsorganisationen (WHO) bekræfte, at i alt 29 mennesker var døde af ebola i det vestafrikanske land Guinea og endnu flere smittede, ifølge WHO's gennemgang ”Origins of the 2014 Ebola Epidemic” (se kilder). Udbruddet spredte sig sidenhen til nabolandene Liberia og Sierra Leone. Forskere har ifølge artiklen ”Ebola: research team says migrating fruit bats responsible for outbreak” i The Guardian (se kilder) fundet ud af, at udbruddet startede i december 2013, da en toårig dreng spiste en flagermus, som var inficeret med virussen. I Guinea fanger og tilbereder man ofte flagermus i supper og gryderetter.

I august 2014 kom det frem, at epidemien var nået til Nigeria, hvor flere personer blev testet positive for ebola, og i Senegal var der ligeledes ét tilfælde. WHO kunne næsten samtidig rapportere om ebola i Congo, da en gravid kvinde døde af blødningsfeber og smittede en række sundhedsmedarbejdere på den klinik, som hun havde opsøgt. Man mente dog ikke, at udbruddet i Congo var forårsaget af smitten fra Vestafrika, men at det blot var et tilfælde, at de to udbrud opstod næsten samtidigt. Nærmere informationer kan findes i ”WHO: Disease outbreak news” (se kilder). 

I forbindelse med udbruddet har der også været smittede blandt statsborgere i Europa og USA. Det har typisk været sundhedspersonale, der er blevet smittet i forbindelse med deres arbejde i Vestafrika. Men på trods af stor frygt for, at sygdommen ville sprede sig til flere områder og lande, lykkedes det lokale og internationale myndigheder og hjælpeorganisationer at forhindre smitten i at sprede sig til et større geografisk område, og udbruddet i Vestafrika ebbede ud i 2016.

Hvad var konsekvenserne af 2014-udbruddet i Vestafrika?

Ebolaudbruddet 2014-2016 i Vestafrika er det hidtil største virusudbrud, siden den blev opdaget i 1976. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHOs statistik over ebolatilfælde (se kilder) blev op mod 30.000 mennesker smittet med virussen, hvoraf cirka 1/3 døde. Selvom udbruddet er omfangsrigt og dødeligheden høj, viser tallene fra WHO til gengæld også, at virussen faktisk dræbte færre mennesker end ved tidligere udbrud. Under det første ebola-udbrud i Congo i 1976 døde op mod 90% af de inficerede, mens der var 67% af de smittede i Guinea, der døde i epidemien i 2014, 45% i Liberia og 28% i Sierra Leone. Ifølge WHO skyldes udviklingen, at man er blevet bedre til at give patienterne støttende behandling, så deres krop har de bedste betingelser for at bekæmpe sygdommen.

Ebolaudbruddet vakte opmærksomhed i det internationale samfund, fordi det spredte sig hurtigt over et større geografisk område og på tværs af landegrænser. I 2015 havde man udviklet en vaccine, og Verdenssundhedsorganisationen (WHO) stod i spidsen for at koordinere et stort forsøg blandt knap 12.000 personer i Guinea. Vaccinen viste sig at være effektiv og er også blevet brugt i 2018-udbruddet i Congo i et forsøg på at standse epidemien. Ifølge en pressemeddelelse fra WHO, ”Second Ebola vaccine to complement “ring vaccination” given green light in DRC”, vil en ny og forhåbentligt endnu mere effektiv vaccine blive introduceret i oktober 2019 (se kilder).

Hvordan udvikler 2018-udbruddet i DR Congo sig?

Det seneste ebolaudbrud opstod i august 2018 i det nordøstlige Congo i provinserne Ituri, Nordkivu og Sydkivu, der grænser op til Uganda og Rwanda. Det bliver betegnet som det andet største udbrud næst efter 2014-udbruddet i Vestafrika. I oktober 2019 angav Verdenssundhedsorganisationen (WHO) på deres hjemmeside (se kilder), at der siden udbruddets start er blevet rapporteret omkring 3.000 smittetilfælde, hvoraf over 2.000 er døde. Det betyder, at 2018-udbruddet i Congo er mere dødeligt end den epidemi, som de vestafrikanske lande Guinea, Sierra Leone og Liberia kæmpede med mellem 2014-2016.

Henover sommeren kategoriserede WHO udbruddet i DR Congo som en international sundhedskrise, blandt andet fordi der var blevet registreret et enkelt smittetilfælde i millionbyen Goma på grænsen til Rwanda, og man var bange for, at epidemien derfor ville sprede sig endnu hurtigere. Epidemien har dog ikke bredt sig videre i Goma, og ifølge WHO’s overvågningskort (se kilder) ser det ud, som om smitten indtil videre er blevet afgrænset til det nordøstlige Congo.

WHO’s opgørelse over den aktuelle situation den 3. oktober 2019 (se kilder) viser desuden, at antallet af smittede har været faldende i løbet af september. Men WHO skriver samtidig, at det ikke nødvendigvis betyder, at epidemien er på retur, men at det lige så vel kan betyde, at epidemiens bane blot ændrer sig. For eksempel er mange af de nye smittetilfælde dukket op ude i landområderne og landsbyerne i stedet for tætbefolkede steder som tidligere, og det kan vise sig at skabe en ny og potentielt endnu farligere situation, fordi det er svært for sundhedspersonale og hjælpearbejdere at få adgang til disse områder.

Hvorfor er det svært at bekæmpe 2018-udbruddet?

Situationen i DR Congo er kompliceret, fordi området ikke kun er ramt af ebola, men også af uro og væbnede konflikter mellem militante grupperinger, hvilket gør det svært for nødhjælpsorganisationer at komme frem med medicin til de berørte områder, og de syge hjælpes derfor ikke i tide, eller modtager måske slet ingen behandling. Det gør det også svært at inddæmme epidemien og få vaccineret de mennesker, der har været udsat for smitten, fremgår det af et indslag fra den canadiske tv-kanal Global News i juli (se kilder). Mange mennesker er drevet på flugt og er derfor vanskelige at opsøge, og desuden er det et grænseområde, hvor mange mennesker ofte krydser grænsen til de omkringliggende lande, blandt andet Rwanda.

Derudover hersker der en generel mistillid til landets myndigheder og til internationale hjælpeorganisationer i befolkningen. Nogle mener, at ebola slet ikke eksisterer, andre mener, at sygdommen kommer udefra. I en artikel fra det amerikanske medie NPR, ”An Urgent Mystery: Who's Attacking Ebola Responders In Congo — And Why?” (se kilder), fortæller en FN-udsendt, hvordan der f.eks. har cirkuleret rygter om, at ebola bliver spredt med vilje af regeringen og internationale hjælpearbejdere. Og en britisk korrespondent fortæller i et indslag fra BBC i juli (se kilder), hvordan der også går rygter om, at de internationale sundhedsarbejdere høster organerne fra de døde, og derfor har der været episoder, hvor familierne har stjålet ligene af deres kære fra sundhedscentrene, og dermed også udsætter sig selv og deres nærmeste for ebolavirussen.

Som konsekvens undgår mange helt at opsøge landets sundhedscentre, når de er blevet syge eller er blevet udsat for smitte, og ifølge en artikel på DR 30. august 2019 er over 200 sundhedscentre i løbet af foråret og sommeren 2019 blevet udsat for angreb, som i nogle tilfælde helt har sat bekæmpelsen af sygdommen på pause.