Bekæmpelse af ebola

Main image kapitel
Ebola
I januar 2009 blev der fundet Ebola resistent virus på en svinefarm på Manila i Fillipinerne.
Foto: Rolex Dela Pena / Scanpix

Hvordan behandler man ebola?

For det første bliver den smittede behandlet for sine symptomer: F.eks. får patienten væske og mad, hvis hun kaster op eller har kraftig diarré, og smertestillende medicin mod stærke smerter. På den måde hjælper man kroppen til at kunne klare sig bedst muligt i sin bekæmpelse af virussen.

For det andet blev det offentliggjort i august 2019 efter et stort testforsøg i Congo, at man i fremtiden vil kunne helbrede de fleste mennesker for ebola, hvis behandlingen sker i tide. Ifølge en artikel i The Guardian fra 12. august 2019 stoppede myndighederne det stort anlagte forsøg før tid, da to ud af de fire testede præparater viste sig at være langt mere effektive end de to andre. Det er to forskellige antistoffer fra ebolaoverlevende, som har vist sig at have en effektiv virkning. Testresultaterne viste, at den nye medicin kunne hjælpe op mod 90% ebolapatienter til at overleve, hvis patienterne vel at mærke modtog behandling tidligt i forløbet.

Arbejdet med at udvikle en effektiv behandling for ebola begyndte i forbindelse med udbruddet i Vestafrika 2014-2016, der indtil videre har været det mest omsiggribende i forhold til antallet af syge og døde samt i forhold til den geografiske spredning. Som hovedregel skal ny medicin, dens virkning og bivirkninger testes til bunds, før det bliver brugt i behandlingen af patienter, men Verdenssundhedsorganisationen WHO besluttede ekstraordinært, at det var etisk forsvarligt at benytte eksperimentel medicin, når ingen anden effektiv behandling var tilgængelig, ifølge ”Ethical considerations for use of unregistered interventions for Ebola virus disease” (se kilder).

Hvordan forhindrer man smitten i at brede sig?

For at forhindre, at ebolavirus ikke spreder sig, sørger man i første omgang for at isolere de mennesker, som er inficeret med virussen. Det gør man bedst på hospitaler og sundhedsklinikker, så de smittede ebolapatienter ikke kommer i kontakt med det omgivende samfund. Sundhedspersonalet skal beskytte sig mod smitten med beskyttelsesdragter, masker og handsker, og alt udstyr skal grundigt desinficeres efter brug.

Desuden er man meget langt i arbejdet med at finde en effektiv vaccine, så man i fremtiden vil kunne beskytte mennesker, der er i risiko for at få ebola – typisk sundhedspersonale, der behandler ebolapatienter samt mennesker, der bor eller har deres gang i områder, hvor der er blevet opdaget et udbrud af ebola.

Da udbruddet i Vestafrika begyndte i 2014, fandtes ingen vaccine mod ebola, men allerede i 2015 kunne Verdenssundhedsorganisationen (WHO) i samarbejde med lokale sundhedsmyndigheder og private aktører afprøve en ny vaccine, der viste sig at beskytte forsøgspersonerne. Samme vaccine er blevet brugt i Congo i løbet af 2019 i et forsøg på at inddæmme det nye udbrud, der ramte landet i 2018. Vaccinationerne bliver givet som såkaldte ring-vaccinationer, forklarer Læger Uden Grænser på deres hjemmeside om ebola (se kilder). Det betyder, at man forsøger at vaccinere alle de personer, som kan have været i kontakt med en ebolasmittet. I alt er 170.000 mennesker blevet vaccineret mod ebola indtil videre.

I oktober 2019 vil der desuden blive taget en endnu mere effektiv vaccine i brug, skriver WHO i en pressemeddelelse på deres hjemmeside (se kilder).

Hvilke udfordringer er der i bekæmpelsen af ebola?

Både under udbruddet 2014-2016 og det nye udbrud i DR Congo 2018 har en af de største udfordringer i bekæmpelsen af ebola været at få folk til at henvende sig til et sundhedscenter, når de får symptomer på ebola. Når nogle patienter alligevel bliver hjemme, kan det både skyldes uvidenheden om sygdommen, eller at patienterne ganske enkelt ikke har mulighed for at komme til et sundhedscenter. Men oftest skyldes det, at der hersker en stærk mistro over for myndigheder og vestlige hjælpearbejdere. Nogle afrikanere anklager de internationale hjælpearbejdere for at have bragt sygdommen med sig, mens andre mener, at ebola slet ikke eksisterer, og at det hele blot er én stor sammensværgelse.

Mistroen over for myndigheder og det internationale samfund har særligt vist sig at være en udfordring i forbindelse med den nyeste epidemi, der brød ud i DR Congo i 2018.

De lokale sundhedsmyndigheder håber dog, at de gode testresultater fra forsøget med den nye ebolamedicin kan hjælpe med at overbevise befolkningen om, at det er sikkert at opsøge et sundhedscenter. Det fremgår af en artikel fra The Guardian den 12. august 2019 (se kilder), som samtidig beskriver den nye medicins resultater.