Det amerikanske sundhedssystem

Artikel type
faktalink
journalist Thomas Jensen, iBureauet/Dagbladet Information. November 2015
Main image
Præsident Barack Obama taler om ObamaCare på Taylor Stratton Elementary School i Nashville, Tennessee den 1. juli 2015.
Præsident Barack Obama taler om ObamaCare på Taylor Stratton Elementary School i Nashville, Tennessee den 1. juli 2015.
Foto: Saul Loen / Scanpix

Det amerikanske sundhedssystem adskiller sig fra Danmark og andre lande ved, at det i høj grad er baseret på private sygeforsikringer, som amerikanerne typisk får igennem deres arbejdsplads. Det betyder, at mange arbejdsløse og fattige ofte ikke har råd til sygesikring. I over 100 år har man forsøgt at kæmpe for en offentlig sygesikring til alle, og i 2010 lykkedes det for Barack Obama og Demokraterne at tage et enormt skridt i retning af en offentlig sygeforsikring for alle amerikanere ved at indføre ObamaCare. Reformen af sundhedssystemet, betyder, at de mange amerikanere uden privat sygeforsikring nu har en basal dækning.

Alligevel bliver godt halvdelen af udgifterne til sundhedssystemet i USA dækket af offentlige midler. USA bruger cirka 17 % af landets bruttonationalprodukt, BNP, på sundhedsvæsnet, hvilket er det højeste i verden. Til sammenligning bruger Danmark lidt over 10 % af bruttonationalproduktet. 

 

det