Den amerikanske drøm – betydning og baggrund

Main image kapitel
Frihedsgudinden i New York.
Frihedsgudinden i New York.
Foto: Kjeld Olesen

Hvad betyder den amerikanske drøm?

På Frihedsgudinden i New York er indskrevet den berømte sonet, der rummer drømmen om Amerika:

”Giv mig jeres trætte, jeres fattige, jeres sammenstuvede masser, der længes efter at trække vejret i frihed.”

Det rummer denne amerikanske drøm om et samfund med udstrakte frihedsrettigheder, hvor mulighederne er uanede, og hvor enhver uanset herkomst kan opnå velstand og lykke ved flid og idérigdom.

Helt centralt i den amerikanske drøm står ideen om, at velstand er en forudsætning for uafhængighed og frihed. Friheden kommer ved at være selvhjulpen, og den amerikanske drøm lægger derfor vægt på personlig rigdom, arbejdsomhed og optimisme.

Men den amerikanske drøm er netop også en drøm – og rummer derfor særskilte værdier for forskellige mennesker. Mens den for nogle betegner en frihed fra statslig våbenkontrol, kan den for andre skærpe tolerancen i et USA, der historisk har og fortsat er præget af diskrimination og religiøs konservatisme.

Hvad er den historiske baggrund for den amerikanske drøm?

Det var den amerikanske historiker og forfatter James Truslow Adams, der i 1931 første gang omtalte den amerikanske drøm i sin bog ”Amerikas Saga”, som er gengivet på sitet Historienet (se kilder):

“Den amerikanske drøm er drømmen om et land, hvor livet er bedre for alle. Hvor enhver har chancen for at udnytte sine talenter optimalt. Det er ikke blot en drøm om biler eller høje lønninger, men en drøm om social retfærdighed, som tillader enhver mand eller kvinde uanset herkomst at opnå det fulde udbytte af sine evner”.

Begrebet om den amerikanske drøm bygger dog ovenpå en meget ældre længsel efter ’det store ubenyttede land’ på den anden side af Atlanten. Lige siden engelske medlemmer af en streng religiøs sekt fra begyndelsen af 1600-tallet slog sig ned i New England, har denne idé dannet grobund for utopier om det perfekte samfund. Denne puritanske koloni brød med den engelske kirke og så i Amerika muligheden for at oprette et nyt samfund uden religiøs forfølgelse, korruption, monarki og andre former for tyranni, som var velkendte i Den Gamle Verden, Europa. De opfattede deres mission som et ærinde i vildnisset, hvor flid og religiøs renhed både ville bringe frelse til dem selv og til den verden, de var flygtet fra.
Den amerikanske drøm var altså i første omgang knyttet til religion. Men efter løsrivelsen fra Storbritannien i 1776 kom Amerika som verdens første demokrati også til at fungere som politisk forbillede – et frihedens værksted. De første puritaneres billede af Amer­­ika har lige siden levet i den amerikanske selvforståelse: nemlig at Amerika både er et unikt sted og samtidig tjener en historisk mission om at præge resten af verden. På den måde kobler den amerikanske drøm både en sekulær og en religiøs forståelse: lykke i denne verden og frelse i den næste.