Hvad betyder almendannelse?

Main image kapitel
I 1950'erne og 20 frem var kanalrundfart med Nyhavns Motorfærge en fast del af folkeskolens almene dannelse.
I 1950'erne og 20 frem var kanalrundfart med Nyhavns Motorfærge en fast del af folkeskolens almene dannelse.
Foto: Børge Lassen / Faktalink

De mange forskellige fag, man i Danmark har i skolen, skaber tilsammen en helhed. Derfor siger man, at skolen er alment dannende. I andre lande, f.eks. USA, er der ikke den samme tradition for, at alle skal have mange forskellige fag. Der kan de studerende nemmere specialisere sig tidligt i deres uddannelse, ved f.eks. kun at vælge naturvidenskabelige fag.

Skolen er med til at danne folk, men uddannelse og dannelse er ikke det samme. Normalt tager man en uddannelse i ét fag. Det er et forløb, der er struktureret og målrettet. Hvis man f.eks. læser til sygeplejeske, er uddannelsens mål, at de studerende lærer at kunne arbejde på et hospital.

Dannelse er mere bredt end et enkelt fag. Man kan sige, at almendannelse er en vifte af viden.