Humoristisk skilt til hundeejere
Humoristisk skilt til hundeejere.
Foto: Scanpix

Dannelse (Faktalink light)

cand.mag. Louise Rosengreen, iBureauet/Dagbladet Information. August 2015.
Top image group
Humoristisk skilt til hundeejere
Humoristisk skilt til hundeejere.
Foto: Scanpix

Indledning

Hvordan ordet dannelse skal forstås, afhænger meget af, hvem man spørger. Gennem tiden har der været mange forskellige opfattelser af, hvad det vil sige at være et dannet menneske.

Artikel type
faktalinklight

Hvad betyder dannelse?

Print-venlig version af dette kapitel - Hvad betyder dannelse?

Der er mange, der har forsøgt at definere dannelse. For eksempel har den svenske forfatter og pædagog Ellen Key sagt, at dannelse er det, der er tilbage, når man har glemt alt det, man har lært.

Typisk skelner man mellem to former for dannelse:

· Hvordan man opfører sig. F.eks. hvordan man er opdraget

· Hvor oplyst man er. Det vil sige, hvor meget man ved om mange forskellige ting

At en person er dannet kan altså betyde, at han eller hun er høflig, kan spise uden at smaske og holder døren for andre. Men det kan også betyde, at personen har en bred viden om bl.a. kunst, natur og historie. Ordet dannelse kommer fra det plattyske ord ’dan’, der betyder at gøre noget.

Hvad betyder almendannelse?

Print-venlig version af dette kapitel - Hvad betyder almendannelse?
I 1950'erne og 20 frem var kanalrundfart med Nyhavns Motorfærge en fast del af folkeskolens almene dannelse.
I 1950'erne og 20 frem var kanalrundfart med Nyhavns Motorfærge en fast del af folkeskolens almene dannelse.
Foto: Børge Lassen / Faktalink

De mange forskellige fag, man i Danmark har i skolen, skaber tilsammen en helhed. Derfor siger man, at skolen er alment dannende. I andre lande, f.eks. USA, er der ikke den samme tradition for, at alle skal have mange forskellige fag. Der kan de studerende nemmere specialisere sig tidligt i deres uddannelse, ved f.eks. kun at vælge naturvidenskabelige fag.

Skolen er med til at danne folk, men uddannelse og dannelse er ikke det samme. Normalt tager man en uddannelse i ét fag. Det er et forløb, der er struktureret og målrettet. Hvis man f.eks. læser til sygeplejeske, er uddannelsens mål, at de studerende lærer at kunne arbejde på et hospital.

Dannelse er mere bredt end et enkelt fag. Man kan sige, at almendannelse er en vifte af viden.