Coca-Cola som virksomhed i dag

Hvor stor en virksomhed er Coca-Cola?

Coca-Cola er i dag et verdensomspændende aktieselskab og det sjettestørste i USA. Det driver virksomheder i mere end 200 lande og har 454 firmaer med omkring 74.000 ansatte spredt ud over hele verden. Selskabet bruger stadig licens- og franchisesystemet, hvor den største kunde er McDonald's.

Der er 8 millioner engroskunder, som i detail-leddet, ifølge bogen "Coca-Cola - business på verdensplan" (se kilder), omsætter for 66 milliarder dollar årligt. Inklusiv franchisetagere beskæftiger Coca-Cola omkring 800.000 mennesker.

Coca-Cola ejer desuden 6 millioner stykker salgsudstyr, heraf 2,5 millioner salgsmaskiner, og 115.000 køretøjer leverer på verdensplan 22 milliarder kasser med 24 enheder årligt.

Hvor stor er Coca-Colas omsætning?

Ifølge selskabets hjemmeside (se kilder) omsatte The Coca-Cola Company i 2003 for 21 milliarder dollars, hvilket var en stigning på 8% i forhold til året før. I tredje kvartal af 2004 oplevede Coca-Cola det største fald i omsætning nogensinde, idet den faldt med 24%, selv om den steg i områder som Afrika, Sydamerika, Japan og Kina.

Selskabet havde dog forventet et faldende salg i det sidste kvartal af 2004. Årsagerne var ifølge Coca-Colas økonomiske rapport på deres internationale hjemmeside (se kilder):

 • Dårligt vejr i vigtige markeder og højere salgspriser i USA.
 • Nye pantlove på ikke-genbrugelig drikkeemballage i Tyskland.
 • Dårligt vejr i sommermånederne i Nordeuropa.

Ifølge artiklen ”Sukkerkold” i Politiken fra 2004 (se kilder) er forklaringen todelt. Fra at have haft en vækstrate på 10-15% op til årtusindskiftet, har Coca-Cola fejlvurderet forbrugeradfærden internationalt. Coca-Cola har undervurderet populariteten af vand på flaske og overvurderet massemarkedsføringens gennemslagskraft. Ifølge artiklen skyldes forbrugernes afstandstagen til massemarkedsføringen en stigende antiamerikanisme og modstand mod virksomheder, der markedsfører sig for voldsomt.

Hvad er Coca-Colas vigtigste produkter?

I de første mange år havde virksomheden kun Coca-Cola som produkt, men i dag er der mere end 400 forskellige mærker, som både sælges på flaske, dåse, i plastic og via tapning fra maskiner. Ifølge selskabets egen internationale hjemmeside (se kilder) er de verdens største leverandør af ikke-alkoholiske drikkevarer. Fire af verdens mest solgte læskedrikke kommer da også fra virksomheden: Coca-Cola, Coca-Cola Light, Fanta og Sprite.

Ifølge Coca-Colas hjemmeside (se kilder) er de bedst kendte og mest populære produkter blandt andet følgende:

 • Coca-Cola Classic
 • Coca-Cola Light
 • Sprite
 • Fanta
 • Schweppes
 • Nestea
 • Minute Maid
 • Dr Pepper
 • Perrier
 • Vittel
 • Powerade

Hvad er Coca-Colas grundprincipper?

Ifølge bogen "Coca-Cola - Business på verdensplan" (se kilder) har Coca-Cola tre grundprincipper, kaldet "de tre a'er", som på engelsk er:

 • Acceptable (acceptable): Produkterne skal være en del af forbrugernes hverdag.
 • Affordable (betalelige): Produkterne skal være billige nok til, at næsten alle forbrugere har råd til at købe dem.
 • Available (tilgængelige): Produkterne skal være indenfor en arms rækkevidde, altså let tilgængelige.

Hvad er Coca-Colas værdisæt?

På Coca-Colas internationale hjemmeside (se kilder) beskrives virksomhedens værdisæt inden for fire områder:

 • Markedet: At følge de højeste etiske standarder for at skabe tillid og styrke markedsforholdene. Opfindsomhed, ypperlig kundeservice og respekt for skikke og kulturer i de samfund, som er Coca-Colas marked.
 • Arbejdspladsen: At benytte de ansattes potentiale mest effektivt og på bedste vis, i overensstemmelse med menneskerettighederne. Opfordring til ansvarlighed, pålidelighed og en høj etisk social omgang.
 • Miljøet: Virksomhedsdrift der beskytter og bevarer miljøet. Integration af en bæredygtig udvikling i forretningsbeslutninger og -processer.
 • Fællesskab: Brug af firmaets ressourcer til udviklingen af bæredygtige samfund i fællesskab med lokale ledere. At forbedre livskvaliteten via lokal-relevante initiativer i samfund, som er marked for Coca-Cola.

Hvad er Coca-Colas forretningsstrategi?

I bogen "For God, Country and Coca-Cola" (se kilder) sammenfatter forfatteren Mark Pendergrast Coca-Colas vigtigste forretningsstrategier:

 • Sælg et godt produkt: Standardisering, høj hygiejne og kvalitet til en fornuftig pris.
 • Skab mystik: Den hemmelige recept øger drikkens produktværdi.
 • Appeller til universelle menneskelige behov: At forbinde produktet med almene behov skaber et bredt grundlag for Coca-Cola.
 • Tag dem unge: Tidlig begejstring for produktet skaber langtidsvarende forbrugere.
 • Markedsfør et image, ikke et produkt: At knytte produktet til social omgang, lysttilfredsstillelse og positive egenskaber som glæde, energi, sundhed og venlighed.
 • Brug berømtheder klogt, men sparsomt i reklamer: Forbrugerne idoliserer eller identificerer sig med berømtheden, som forbindes med produktet.
 • Vær fleksibel nok til ændring: Omstilling i forhold til efterspørgsel på nye produkter eller ændringer i markedet.
 • Brug ikke defensiv, negativ reklame: Giver konkurrenter gratis reklame og øger risiko for et negativt image.
 • Al omtale er god omtale: Opmærksomhed omkring produktet øger forbrugerens kendskab til det og dermed mulighed for mersalg.
 • Udvikle kulturel sensibilitet: Indsigt i et områdes kultur og nedtoning af et image som en amerikansk gigantkoncern.
 • Tænk globalt, men handel lokalt: Beviselig støtte til den lokale økonomi og respekt for den lokale kultur.
 • Forfølg "glorieeffekten": Støtte til humanitære og etisk korrekte formål for at opnå et positivt image.

Hvilke slogans bruger Coca-Cola?

Coca-Cola er kendt for sine fængende slogans, der følger med reklamerne, og som definerer det image, selskabet gerne vil have i forhold til forbrugerne. I 1886 udtalte John Styth Pemberton selv sloganet: “Herlig! Forfriskende! Opkvikkende! Styrkende!” I 1960'erne, som var præget af store samfundsomvæltninger, var Coca-Colas slogan: "Things go better with Coke". Med hippiebevægelsens budskab om fred og Vietnamkrigens rædsler i begyndelsen af halvfjerdserne udvikledes slogans som "It's the real thing" i 1970, "I'd like to buy the World a Coke" i 1971 og "Coke adds life" i 1976. 10 år efter i en tid, hvor man dyrkede yuppielivsstilen, det vil sige jagten på hurtig profit og et stort forbrug, introducerede Coca-Cola i 1985 en ny cola med sloganet: "Catch the Wave" - en opfordring til at ride med på den økonomiske bølge.

Siden har den personlige og individuelle smag været i fokus i Coca-Colas reklameslogans, hvilket hænger sammen med den stadigt stigende individualisering og materialisering, som har præget samfundsudviklingen. I 1985 lanceredes således sloganet ”We've got the Taste for You” som en stærk appel til at træffe det personlige, gode valg. Den øgede materialisering har desuden betydet et større fokus på 'det gode liv' og 'det livsnydende menneske', hvilket udtrykkes i Coca-Cola-reklamer med billeder af unge mennesker i afslappet beklædning placeret i ferielignende omgivelser med sol, strand og vand samt med slogans som ”Thirsty for Life? Drink Coca-Cola!” og ”Life Tastes Good”.