Arv og miljø

Artikel type
faktalink
journalist Anne Anthon Andersen, iBureauet/Dagbladet Information. April 2016
Main image
Kronprinsesse Mary er protektor for de to tvillingeregistre 'Australsk Tvillingeregister' og Dansk Tvillingeregister' under Syddansk Universitet. Registrene forsker i hvilken indflydelse arv og miljø har på vores liv og helbred.
Kronprinsesse Mary er protektor for de to tvillingeregistre 'Australsk Tvillingeregister' og Dansk Tvillingeregister' under Syddansk Universitet. Registrene forsker i hvilken indflydelse arv og miljø har på vores liv og helbred.
Foto: Sonny Munk Carlsen

Hvordan er vi blevet dem, vi er? Hvad og hvor meget skyldes gener, og hvad og hvor meget skyldes påvirkning fra miljøet omkring os og de mennesker, vi omgiver os med? Det spørgsmål har i mange år interesseret forskere verden over og givet anledning til debat. I dag er forskerne generelt enige om, at menneskets adfærd, personlighed og fysik er resultatet af et kompliceret forhold mellem både genetisk arv og socialt miljø. Men for blot få årtier siden var det mere almindeligt at mene, at det først og fremmest var miljøet, der påvirkede vores fysik, psyke og personlighed.
I perioder har forskning i genetik været opfattet som kontroversielt og problematisk – ikke mindst, fordi det har givet associationer til Nazi-Tysklands ophøjelse af den ariske race. I dag forskes der mere end nogensinde i genernes baggrund for menneskets tanker, følelser og personlighed og i, hvilken rolle man kan tilskrive henholdsvis gener og arvemasse over for miljø og livsstil. Mere præcis viden på området kan gøre os klogere på f.eks. udviklingen af en række såkaldt komplekse sygdomme som demens, skizofreni og diabetes 2. 

 

arv