Introduktion til Den Afrikanske Union

Hvad er Den Afrikanske Union?

 
 

African Union (AU), eller på dansk Den Afrikanske Union, er en panafrikansk organisation. Det betyder, at organisationen arbejder for at forene både indfødte afrikanere og afrikanere, der er immigreret til Vesten, for at danne et globalt afrikansk fællesskab. Unionen, der er inspireret af Den Europæiske Union (EU), blev etabler et den 9. juni 2002, Dens centrale opgaver er at skabe fred og sikkerhed og at skabe politisk, økonomisk og social integration og samarbejde i Afrika.

Uddybende beskrivelser for vision og mission for Den Afrikanske Union kan læses i sin helhed på Unionens hjemmeside (se kilder).

Hvilke lande er med i Den Afrikanske Union?

Den Afrikanske Union er et forbund bestående af 53 medlemslande. Det eneste afrikanske land, der ikke er medlem, er Marokko. Landet forlod forgængeren for Unionen,  Organisationen for afrikansk enhed, i 1984. Grunden til, at Marokko har valgt at stå uden for Unionen er, at Vestsahara er medlem. Vestsahara har været okkuperet af Marokko siden 1975, og Marokko regner landet som sit. Det er til trods for, at både FN og Haag-domstolen har støttet lokalbefolkningen i deres krav om et selvstændigt Vestsahara.

Derudover har Unionen mandat til at suspendere lande midlertidigt, hvis ikke de lever op til bestemmelserne om at være styret demokratisk. I 2009 var blandt andet Madagascar suspenderet på grund af de politiske problemer i landet, ligesom også Guinea og Eritrea er suspenderet indtil de får demokratiske regeringer.

På Unionens hjemmeside (se kilder) kan man se en oversigt over medlemslande og en kort beskrivelse af dem. En lignende oversigt med mere uddybende informationer om medlemslandene findes på FN Forbundets hjemmeside Globalis (se kilder).

Hvilke symboler har Den Afrikanske Union?

Den Afrikanske Union har både et flag, et symbol og en sang:

  • Flaget har en bred grøn, horisontal stribe både i toppen og bunden, som begge steder efterfølges af et tyndt bånd af guld. I midten er en bred hvid stribe, og i dets centrum er symbolet på Den Afrikanske Union. På Unionens hjemmeside (se kilder) kan man læse om, hvad flaget symboliserer. Her hedder det, at den grønne farve symboliserer Afrikas håb og stræben efter enhed, guld står for afrikansk rigdom og en strålende fremtid, mens hvid symboliserer, at Afrikas håb om sande venskaber over hele verden er rent.
  • Symbolet består af to palmegrene, der skyder op på hver side af en cirkel, og de symboliserer fred. Cirklen, de omkredser, er af guld, og den symboliserer Afrikas rigdom og strålende fremtid. Bag cirklen af guld er en cirkel i farven grøn, som står for Afrikas håb og stræben. I cirklen er et kort over Afrika uden markerede grænser mellem de enkelte afrikanske lande. Det symboliserer afrikansk enhed. Sidst, men ikke mindst, er der en række af sammenhængende røde ringe i bunden af symbolet, som står for afrikansk solidaritet og det blod, der er ofret for at opnå afrikansk frihed.
  • Sangen “Lad os alle forene og fejre i fællesskab” kan både læses og høres på unionens hjemmesiden. Omkvædet lyder således: “Å, Afrikas sønner og døtre/Kød af solen og kød af himlen/Lad os gøre Afrika til livets træ".